česko-anglicko překlad pro "písmena"

CS

"písmena" anglický překlad

volume_up
písmena {stř mn. č.}
EN
CS

písmena {střední rod množné číslo}

volume_up
písmena (také: dopisy)
Ideální heslo je dlouhé a obsahuje písmena, interpunkci, symboly a číslice.
An ideal password is long and has letters, punctuation, symbols, and numbers.
Písmena a čísla zadáte odpovídajícími tlačítky.
For letters and numbers, use the button corresponding to the letter or number you want.
Při psaní booleovských filtrů AND a OR je nutné používat velká písmena.
When you type Boolean filters like AND or OR, you need to use all capital letters.

Příklady použití pro "písmena" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVypne automatické změny velikosti programů v případě, že jsou použita velká písmena.
Turns off automatic resizing of programs if large-scale font size is in use.
CzechIdeální heslo je dlouhé a obsahuje písmena, interpunkci, symboly a číslice.
An ideal password is long and has letters, punctuation, symbols, and numbers.
CzechVypne automatické změny velikosti programů v případě, že jsou použita velká písmena.
Turns off automatic resizing of programs if large-scale font size is used.
CzechPři psaní booleovských filtrů AND a OR je nutné používat velká písmena.
When you type Boolean filters like AND or OR, you need to use all capital letters.
CzechTo jsou písmena genetického kódu, to je těch 25 tisíc genů, které máme zapsané ve své DNA.
Those are the letters of genetic code, the 25,000 genes you've got written in your DNA.
CzechPřepisovatelné disky (obsahující v názvu koncová písmena RW) není nutné uzavírat.
Rewriteable discs (which end in RW) don't need to be closed.
CzechPoslední tři písmena z názvu souboru, které se nazývají přípona souboru, označují typ souboru.
The last three letters of the file name, called the file name extension, identify the file type.
CzechI pokud se adresa URL jeví zcela identická, nezapomeňte, že se v adresách URL rozlišují malá a velká písmena.
Even if a URL appears identical, remember that URLs are case sensitive.
CzechPísmena a čísla zadáte odpovídajícími tlačítky.
For letters and numbers, use the button corresponding to the letter or number you want.
CzechChcete-li nalezené položky filtrovat, zaškrtněte políčko Jen celá slova nebo Rozlišovat velká a malá písmena.
To filter the matches, select or clear the Match whole word only or Match case check boxes.
CzechPo stisknutí klávesy CAPS LOCK budete psát všechna písmena velká.
Press Caps Lock once to type all letters as uppercase.
CzechNejdřív zkontrolujte, jestli není zapnutá funkce CAPS LOCK, protože v heslech se rozlišují velká a malá písmena.
First, check to make sure that your Caps Lock isn’t on, because passwords are case-sensitive.
CzechTato webová adresa obsahuje písmena či znaky, které nelze zobrazit při současném jazykovém nastavení.
This web address contains letters or symbols that cannot be displayed with the current language settings.
CzechPo zadání třetího písmena se zobrazí seznam možností.
The list of possible choices appears after the third letter.
CzechNahraďte písmena či slova ze snadno zapamatovatelného slovního spojení číslicemi, symboly a pravopisnými chybami.
Substitute numbers, symbols and misspellings for letters or words in an easy-to-remember phrase.
CzechNahraďte písmena či slova ze snadno zapamatovatelného slovního spojení číslicemi, symboly a pravopisnými chybami.
Substitute numbers, symbols and misspellings for letters or words in an easy-to-remember phrase.
CzechNěkterá písmena či znaky mohou napodobovat znaky jiných jazyků, ačkoli webová adresa je jiná.
Some letters and symbols can be used to mimic characters in other languages, though the website address is different.
CzechJestliže služba Google Mail přijme vaše uživatelské jméno, zobrazí se obrázek captcha (písmena ve zkresleném obrázku).
If Google Mail accepted your username, you'll now see a captcha (letters in a distorted picture).
CzechV systému Windows se v heslech rozlišují malá a velká písmena.
CzechA pak se naučili, jak číst písmena kódu.
And then, they learned how to read the letters for the code.