CS

pískot {mužský rod }

volume_up

Příklady použití pro "pískot" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJsou tady mikrofony, které jsou nastaveny aby zaznamenávali smích a potlesk a pískot - ten snad nepřijde -, abychom mu pomohli v jeho dalším rozhodnutí.
There's also a microphone that's listening to the aggregate laughter and applause and booing -- I hope not -- to help make some of its next decisions.