česko-anglicko překlad pro "písek"

CS

"písek" anglický překlad

EN
CS

písek {mužský rod }

volume_up
písek
volume_up
sand {podstatné jméno}
Zatímco chodidlo přes písek překračuje, kolo se musí mezitím dotknout každého kousku povrchu země.
And the feet just step over the sand, and the wheel has to touch every piece of the ground in between.
Kymatika je proces vizualizace zvuku pomocí vibrujícího média jako je písek nebo voda, jak můžete vidět zde.
Now, cymatics is the process of visualizing sound by basically vibrating a medium such as sand or water, as you can see there.
Jakmile narazí na mořský příboj, nebo naopak suchý písek, zastaví se a dál pokračuje v opačném směru.
As soon as it walks into either the rolling surf or the dry sand, it stops, and walks in the opposite direction.

Příklady použití pro "písek" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZatímco chodidlo přes písek překračuje, kolo se musí mezitím dotknout každého kousku povrchu země.
And the feet just step over the sand, and the wheel has to touch every piece of the ground in between.
CzechJakmile narazí na mořský příboj, nebo naopak suchý písek, zastaví se a dál pokračuje v opačném směru.
As soon as it walks into either the rolling surf or the dry sand, it stops, and walks in the opposite direction.
CzechKymatika je proces vizualizace zvuku pomocí vibrujícího média jako je písek nebo voda, jak můžete vidět zde.
Now, cymatics is the process of visualizing sound by basically vibrating a medium such as sand or water, as you can see there.
CzechV souvislosti s pravidly a nařízeními se mne nedávno jeden kolega zeptal, proč pořád "sypeme písek do soukolí".
In connection with rules and regulations, a colleague recently asked me why there is an insistence on 'pouring sand into every moving part'.
Czech(FR) Pane předsedající, dámy a pánové, písek v kosovských přesýpacích hodinách nemilosrdně protéká a 10. prosinec se blíží.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, the sand in the Kosovo hourglass is trickling down relentlessly, and 10 December is almost upon us.
CzechRozdíl je v tom, že k tomu bylo přistupováno nejprve tak, že byla vytvořena potřebná infrastruktura, aby byl písek hromaděn přirozenou cestou a aby se zabránilo jeho erozi.
The difference is that it was approached firstly by putting into place the necessary infrastructural works to accumulate sand naturally and prevent its erosion.