CS

píseň {ženský rod}

volume_up
1. generál
píseň (také: písnička)
volume_up
song {podstatné jméno}
(PT) Vážený pane předsedající, nejdříve, na začátku roku, přišla píseň.
(PT) Mr President, first came a song, at the start of this year.
Takže když píseň nabírá emoce, stejně tak by měl přístroj zesílit svůj proces.
So as the song picks up emotion, so should the machine get grander in its process.
Někdo mi řekl, že tuhle píseň hráli při basebalu v Kansas City.
So that song, somebody told me that it was at a baseball game in Kansas City.
volume_up
tune {podstatné jméno}
Proč nadále umožňujeme, abychom zpívali píseň toho, koho chleba jíme?
Why do we continue to allow those who pay the piper to call the tune?
To potvrzuje přísloví, že koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
This proves the adage that he who pays the piper calls the tune.
Máme jen omezené slovo, neboť "koho chleba jíš, toho píseň zpívej".
We have limited input, because he who pays the piper calls the tune.
píseň (také: šanson)
volume_up
chanson {podstatné jméno}
2. námořnictví
píseň
volume_up
shanty {podstatné jméno}

Příklady použití pro "píseň" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTakže když píseň nabírá emoce, stejně tak by měl přístroj zesílit svůj proces.
So as the song picks up emotion, so should the machine get grander in its process.
CzechSlyším je popěvovat zvuky alarmů od auta, jako kdyby to byla píseň jara.
I can hear them sing the sounds of the car alarms like they were songs of spring.
CzechNa iPodu jsem pouštěl píseň Leonarda Cohena 'I'm Your Man' pro mé doktory a sestry.
I was using my iPod to play the Leonard Cohen song 'I'm Your Man' for my doctors and nurses.
Czech. ~~~ Pustím vám jednu velmi známou píseň.
Here is the forward -- this is the most famous one of all of these.
CzechNěkdo řekne, že posílá odkaz na něco zajímavého a to co dostanete je osmdesátková popová píseň.
Somebody says they're linking to something interesting, and you get an '80s pop song.
CzechNěkdo mi řekl, že tuhle píseň hráli při basebalu v Kansas City.
So that song, somebody told me that it was at a baseball game in Kansas City.
CzechProč nadále umožňujeme, abychom zpívali píseň toho, koho chleba jíme?
Why do we continue to allow those who pay the piper to call the tune?
CzechMáme jen omezené slovo, neboť "koho chleba jíš, toho píseň zpívej".
We have limited input, because he who pays the piper calls the tune.
Czech(PT) Vážený pane předsedající, nejdříve, na začátku roku, přišla píseň.
(PT) Mr President, first came a song, at the start of this year.
CzechTakže tenhle kapitán dává v sázku všechny své muže, aby si poslechl nějakou píseň.
So this is a captain putting the life of every single person on the ship at risk so that he can hear a song.
CzechTo potvrzuje přísloví, že koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
This proves the adage that he who pays the piper calls the tune.
CzechPokud chcete hledat určitou píseň, album nebo umělce, zadejte do vyhledávacího pole jedno nebo více slov.
To search for a specific song, album, or artist, type one or more words in the search box.
CzechTo je jako zastřelit pianistu, když se vám nelíbí jeho píseň.
This is like shooting the pianist if you do not like the song.
CzechOkupace byla v každém směru špatná; jen ta píseň byla hezká.
The occupation was bad in every way; only that song was nice.
CzechPak šel jednou kolem jejího pokoje a slyšel, jak si tu píseň skutečně zpívá.
So the nice thing was is he walked by his daughter's room at some point, and she actually was singing that song to herself.
CzechBěhem několika hodin se tato píseň stala v mé zemi hymnou.
Within hours, this song became an anthem in my country.
CzechTato píseň odsuzovala absurdní svět, ve kterém lidé musí studovat, aby se stali otroky: náš svět.
This song denounced a ridiculous world in which it is necessary to study in order to become a slave: our world.
CzechPo pěti hodinách už nevědí, o čem ta píseň je.
After five hours they don't know anymore what the song is about.
CzechZpívají čarovnou píseň, píseň tak svůdnou, že každý námořník, který ji uslyší, najede na skály a umře."
And these women sing an enchanting song, a song so alluring that all sailors who hear it crash into the rocks and die."
CzechKdyž na konci filmu HAL umírá, začne zpívat tuto píseň jako odkaz na okamžik, kdy se počítače staly lidské.
When HAL's dying at the end of the film he starts singing this song, as a reference to when computers became human.