česko-anglicko překlad pro "píky"

CS

"píky" anglický překlad

volume_up
píky {ž mn. č.}
EN
CS

píky {ženský rod množné číslo}

volume_up
píky (také: kopí)

Příklady použití pro "píky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPiky jsou vždy trumf, což znamená, že piky přebijí libovolnou kartu jiné barvy.
The spades suit is always trump, which means a spade beats a card from any other suit.
CzechA konečně je ve hře Piky na Internetu možnost přihození označená jako Dvojitá nula.
Finally, in Internet Spades there's also a bidding option called Double Nil.
CzechMáme důvody říci, že bychom měli vypracovat proces od píky.
We have grounds for saying that we should work out the procedure from scratch.
CzechCílem hry Piky je pro každý tým splnit neboli udělat svou smlouvu.
The goal of Spades is for each team to fulfill, or make, its contract.
CzechVe hře Piky jsou hodnoty karet seřazeny od nejnižší (2) po nejvyšší (eso).
In Spades, cards are ranked from lowest (2) to highest (ace).
CzechPiky hrají čtyři hráči se standardním balíčkem obsahujícím 52 karet.
Spades is played with four players and a standard 52-card deck.
CzechDalší informace naleznete v tématu Piky na Internetu: pravidla hry.
For more information, see Internet Spades: how to play.
CzechPiky na Internetu obsahují více než dvacet textových zpráv, kterými můžete dát protihráči najevo, co máte v úmyslu.
Internet Spades has two dozen text messages for letting an opponent know what's on your mind.
CzechPiky na Internetu začínají jedním kolem přihazování.
Internet Spades begins with a single round of bidding.
CzechPiky na Internetu fungují pouze v případě, že jste online.
CzechDvakrát klikněte na položku Piky v Internetu.
CzechV některých se jednotná kontaktní místa utvářela na základě již existujících struktur, jiné země je musely budovat od píky.
In some, the points of single contact have been set up based on existing structures, and others have been built from scratch.
CzechPiky jsou hra pro týmy spoluhráčů.
CzechNajdete zde také tři online hry pro více hráčů, takže své přátele na Internetu můžete pozvat na partii her Backgammon, Dáma nebo Piky.
You'll also find three online multiplayer games, so you can challenge your Internet-based friends to Backgammon, Checkers, and Spades.
CzechHráči, kteří zahajují štych, mohou vynést libovolnou kartu - s jedinou výjimkou: nelze vynést piky, dokud nebyly prolomeny (to znamená, dokud někdo kartu v daném kole nevynesl).
Players who lead off each trick can play any card—with one exception: A spade can't be played until spades have been broken (that is, until someone has played the card during the hand).