česko-anglicko překlad pro "píchnout"

CS

"píchnout" anglický překlad

Příklady použití pro "píchnout" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTak bude například pro diabetiky snadnější vypočítat množství jednotek chleba, místo aby museli hádat, kolik inzulínu si mají píchnout.
This will make it easier for diabetics, for example, to calculate the number of bread units, instead of having to guess how much insulin to inject.