česko-anglicko překlad pro "péro"

CS

"péro" anglický překlad

CS

péro {střední rod}

volume_up
volume_up
tip {podstatné jméno}
Na panelu nástrojů Pero můžete vybrat jedno či více per nebozvýrazňovačů s různým nastavením pro inkoust, barvu, tloušťku inkoustu a styl hrotu pera.
On the Pen toolbar, you can choose one of several pens or highlighters that have different settings for ink color, ink thickness, and tip style.
péro (také: bujnost, jaro, pramen, výskok, zdroj, zřídlo)
volume_up
spring {podstatné jméno}
péro (také: pero, peří)
volume_up
feather {podstatné jméno}

Příklady použití pro "péro" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechUjistěte se, že obrazovka a pero počítače Tablet PC jsou správně nastaveny.
Make sure that your Tablet PC screen and pen are properly calibrated.
CzechJe dnes tak nezvyklé vidět, že někdo doopravdy vzal do ruky pero a napsal mi dopis.
It is so novel to see this, that somebody actually picked up an analog device and has written to me.
CzechPokud by se vaše pero dokázalo replikovat, byl by to trochu problém.
If your pen could replicate, that would be a bit of a problem.
CzechZe všeho nejdříve vemete do ruky analogové zařízení, pero.
First of all, you're going to pick up an analog device: a pen.
CzechNa panelu nástrojů Pero klikněte na malé tlačítko se šipkou vpravo vedle tlačítka Pero nebo vedle tlačítka Zvýrazňovač.
On the Pen toolbar, tap the small arrow to the right of the Pen or Highlighter button.
CzechKlikněte na požadované pero nebo vhodný zvýrazňovač případně na možnost Nastavení pera či Nastavení zvýrazňovače.
Tap the pen or highlighter that you want to use, or tap Pen Settings or Highlighter Settings.
CzechDo vyhledávacího pole zadejte text pero a dotykové ovládání a poté klepněte na položku Pero a dotykové ovládání.
In the search box, type pen and touch, and then tap Pen and Touch.
CzechPoložka Pero a dotykové ovládání se nezobrazí, pokud nepoužíváte počítač Tablet PC nebo počítač s dotykovou obrazovkou.
You won’t see Pen and Touch if you aren’t using a Tablet PC or a computer with a touchscreen.
CzechPoložka Pero a dotykové ovládání se nezobrazí, pokud nepoužíváte počítač Tablet PC nebo počítač s dotykovou obrazovkou.
You won't see Pen and Touch if you aren't using a Tablet PC or a computer with a touchscreen.
Czech(Položka Pero a dotykové ovládání se nezobrazí, pokud nepoužíváte počítač Tablet PC nebo počítač s dotykovou obrazovkou.)
(You won't see Pen and Touch if you aren't using a Tablep PC or a computer with a touchscreen.)
CzechDo pole pro vyhledávání napište text pero a dotykové ovládání a v seznamu výsledků klepněte na položku Pero a dotykové ovládání.
In the search box, type pen and touch, and then, in the list of results, tap Pen and Touch.
CzechNevybral jsem si pero, štětec, fotoaparát.
I did not choose to take up the pen, the brush, the camera.
CzechPokud používáte myš USB, můžete uspořit energii tím, že myš odpojíte a budete používat dotykovou podložku nebo pero.
If you use a USB mouse, you can save power by disconnecting the mouse and by using a touch pad or tablet pen.
CzechV seznamu Aktuální pera nebo Aktuální zvýrazňovače klikněte na pero nebo zvýrazňovač, jehož nastavení chcete změnit.
In the Current pens or Current highlighters list, tap the pen or highlighter you want to change the settings to.
Czech(Dost je dost) Vzal své pero, chopil se nůžek.
He grabbed his pen, he snatched his scissors.
CzechTohle je proužek Velcra, tohle je moje kreslící destička, a tohle moje kreslící pero, které je vlastně krabička na film.
This is strips of Velcro, this is my drawing slate, and this is my drawing pen, which is basically a film box.
CzechPokud používáte myš USB, můžete uspořit energii tím, že myš odpojíte a budete používat dotykovou podložku nebo pero tabletu.
If you use a USB mouse, you can save power by disconnecting the mouse and using a touch pad or tablet pen.
CzechŘíkalo se, že pero je mocnější než meč.
And that's the beautiful thing about the camera.
CzechAutomatické učení můžete kdykoli zapnout nebo vypnout na kartě Psaní rukou v okně Pero a dotykové ovládaní v Ovládacích panelech.
You can turn automatic learning on or off at any time on the Handwriting tab in Pen and Touch, in Control Panel.
CzechNa panelu nástrojů Pero klikněte na tlačítko Pero.