česko-anglicko překlad pro "pátrání po"

CS

"pátrání po" anglický překlad

CS

pátrání po {střední rod}

volume_up
pátrání po (také: výprava za)
volume_up
quest for {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pátrání po" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTato fotografie se stala symbolem pátrání po osudu nezvěstných osob.
This photograph became the symbol of the search for the fate of the missing persons.
CzechDruhým aspektem je systematické pátrání po vinících a obětních beráncích.
The second is the systematic search for culprits and easy scapegoats.
CzechÚroveň objektivního pátrání po příčinách tohoto fenoménu a trvalé zkvalitňování tohoto pátrání.
1. objectively searching for the causes of this phenomenon and the permanent amelioration thereof.
CzechJe to pátrání po příčinách všech fenoménů.
It's a way of looking for natural explanations for all phenomena.
CzechPátrání po paní Boalové pokračuje.
CzechDámy a pánové, co je potom politika, ne-li trpělivé pátrání po příčinách a následcích fenoménů, které se nás v současné době dotýkají?
Ladies and gentlemen, what is politics if it is not patiently working out the causes and consequences of what immediately concerns us?
CzechEvropa však musí zůstat v tomto odvětví konkurenceschopná a pokračovat v pátrání po ropě, aby mohla diverzifikovat své energetické zdroje.
Europe must, however, remain competitive in this sector and continue prospecting for gas so that it can diversify its energy sources.
CzechEvropské země musí více spolupracovat při pátrání po informacích, které mohou zabránit teroristům a těm, kteří je podporují, v provedení útoků.
European countries have to work more closely together to uncover information that will help prevent terrorists and their backers from carrying out attacks.

Podobné překlady pro "pátrání po" anglicky

pátrání podstatné jméno
po předložka
toužit po sloveso
zatoužit po sloveso
tápat po sloveso
přijít po sloveso