CS

pátrání {střední rod}

volume_up
pátrání (také: hledání)
volume_up
search {podstatné jméno}
Tato fotografie se stala symbolem pátrání po osudu nezvěstných osob.
This photograph became the symbol of the search for the fate of the missing persons.
Druhým aspektem je systematické pátrání po vinících a obětních beráncích.
The second is the systematic search for culprits and easy scapegoats.
The search for Mrs Boal continues.
pátrání (také: anketa, dotaz, informace, zkoumání, šetření)
volume_up
enquiry {podstatné jméno}
volume_up
detection {podstatné jméno}
volume_up
investigation {podstatné jméno}
Výměna profilů DNA a cenných informací, jako jsou otisky prstů a údaje o registraci vozidel mezi jednotlivými vnitrostátními systémy již pomohlo při řadě pátrání.
The exchange of DNA profiles and valuable information, such as fingerprints and vehicle number-plates, between different national systems has already helped to solve numerous investigations.
pátrání (také: průzkum)
volume_up
prospecting {podstatné jméno}
Evropa však musí zůstat v tomto odvětví konkurenceschopná a pokračovat v pátrání po ropě, aby mohla diverzifikovat své energetické zdroje.
Europe must, however, remain competitive in this sector and continue prospecting for gas so that it can diversify its energy sources.
pátrání (také: inkvizice, výslech)
volume_up
inquisition {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pátrání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTato fotografie se stala symbolem pátrání po osudu nezvěstných osob.
This photograph became the symbol of the search for the fate of the missing persons.
CzechDruhým aspektem je systematické pátrání po vinících a obětních beráncích.
The second is the systematic search for culprits and easy scapegoats.
CzechÚroveň objektivního pátrání po příčinách tohoto fenoménu a trvalé zkvalitňování tohoto pátrání.
1. objectively searching for the causes of this phenomenon and the permanent amelioration thereof.
CzechJe to pátrání po příčinách všech fenoménů.
It's a way of looking for natural explanations for all phenomena.
CzechPátrání po paní Boalové pokračuje.
CzechDámy a pánové, co je potom politika, ne-li trpělivé pátrání po příčinách a následcích fenoménů, které se nás v současné době dotýkají?
Ladies and gentlemen, what is politics if it is not patiently working out the causes and consequences of what immediately concerns us?
CzechEvropa však musí zůstat v tomto odvětví konkurenceschopná a pokračovat v pátrání po ropě, aby mohla diverzifikovat své energetické zdroje.
Europe must, however, remain competitive in this sector and continue prospecting for gas so that it can diversify its energy sources.
CzechZapneme ho a očekáváme, že kolem června nebo července budou první data a budeme pokračovat v našem pátrání, jaké jsou stavební kostky vesmíru.
We will switch it on, and we expect to take data in June or July, and continue with our quest to find out what the building blocks of the universe are.
CzechEvropské země musí více spolupracovat při pátrání po informacích, které mohou zabránit teroristům a těm, kteří je podporují, v provedení útoků.
European countries have to work more closely together to uncover information that will help prevent terrorists and their backers from carrying out attacks.
CzechVýměna profilů DNA a cenných informací, jako jsou otisky prstů a údaje o registraci vozidel mezi jednotlivými vnitrostátními systémy již pomohlo při řadě pátrání.
The exchange of DNA profiles and valuable information, such as fingerprints and vehicle number-plates, between different national systems has already helped to solve numerous investigations.