česko-anglicko překlad pro "páteční"

CS

"páteční" anglický překlad

volume_up
páteční {příd. jm.}
EN
CS

páteční {přídavné jméno}

volume_up
páteční
volume_up
Friday {příd. jm.}
Doufám, že páteční zasedání Evropské rady bude v tomto ohledu důležitým mezníkem.
I hope that Friday's European Council will be an important milestone in this respect.
Původní Páteční ulice byla tam, kde se v pátek kupovaly ryby.
Friday Street, in a previous life, is where you went to buy your fish on a Friday.
Pane předsedo, páteční summit má být strategicky zaměřen na energetiku a inovace.
Mr President, this Friday's summit is supposed to be strategically focused on energy and innovation.

Příklady použití pro "páteční" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDoufám, že páteční zasedání Evropské rady bude v tomto ohledu důležitým mezníkem.
I hope that Friday's European Council will be an important milestone in this respect.
CzechPůvodní Páteční ulice byla tam, kde se v pátek kupovaly ryby.
Friday Street, in a previous life, is where you went to buy your fish on a Friday.
CzechPane předsedo, páteční summit má být strategicky zaměřen na energetiku a inovace.
Mr President, this Friday's summit is supposed to be strategically focused on energy and innovation.
CzechPáteční vrcholná schůzka není Putinova návštěva na rozloučenou: on bude i v budoucnosti vládnout Rusku.
Friday's summit is not Mr Putin's farewell visit: he will still be holding Russia's reins in the future.
Czech(Smích) Řekl jsem, "To jsou páteční večery většiny lidí."
(Laughter) I said, "That's most people's Friday nights."
CzechPáteční události mají historický rozměr.
CzechTo se děje ve všech parlamentech světa a naše čtvrtky jsou zavedeným zvykem, stejně jako byla páteční rána.
This happens in all the world's parliaments, and this is customary practice for our Thursdays, as used to be the case with Friday mornings.
CzechTěšíme se na zítřejší a páteční konferenci a je nám potěšením, že do Stockholmu přijede místopředsedkyně Diana Wallisová.
We are looking forward to the conference tomorrow and on Friday and are pleased that Vice-President Wallis is coming to Stockholm.
CzechNašemu kolegovi ze španělského předsednictví, který se připravuje na páteční volbu v OSN, říkám: nesledujte konsensus EU za každou cenu.
To our Spanish Presidency colleague preparing for this Friday's UN vote, I say: do not pursue EU consensus at all costs.
CzechPo páteční schůzi mám důvod se domnívat, že 11. listopad by mohl být datem, kdy se dozvíme, jestli nyní prováděné testy byly úspěšné.
My meeting on Friday gives me reason to believe that 11 November could be the date when we will know whether the tests under way are successful.
CzechSněmovna zažila mimořádně hodnotnou rozpravu, která bude přínosem pro páteční diskusi hlav států a vlád o otázkách energetiky a inovací.
I witnessed an extremely valuable discussion here in Parliament, which will contribute to Friday's discussion by the heads of state and government on energy and innovation issues.