česko-anglicko překlad pro "pásmo"

CS

"pásmo" anglický překlad

CS

pásmo {střední rod}

volume_up
Přehrávání rádia FM je v aplikaci Windows Media Center možné pouze s volitelným tunerem pro pásmo FM.
An optional FM tuner is required to play FM band radio stations in Windows Media Center.
V této zprávě jsem navrhl, abychom se drželi termínu 2013, pokud jde o pásmo 800 MHz.
In this report, I have proposed that we stick to the date of 2013 with regard to the 800 MHz band.
Pokud se rozsvítí červeně, znamená to problém se signálem mimo pásmo (technik, který vám pomáhá nastavit kabelové vedení, by měl vědět, co to znamená).
If it turns red, it indicates a problem with the Out-of-Band signal (the cable technician should know what this means.)
pásmo (také: zóna)
volume_up
zone {podstatné jméno}
Poté klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Časové pásmo a vyberte své časové pásmo.
Then, click the Time Zone down arrow, and select your time zone.
Chcete-li změnit časové pásmo, klepněte na tlačítko Změnit časové pásmo.
To change the time zone, click Change time zone.
Chcete-li změnit časové pásmo, klikněte na tlačítko Změnit časové pásmo.
To change the time zone, click Change time zone.
Máme samozřejmě jižní části Evropy a také pásmo Alp, kde jsou dopady velmi různé a velmi závažné.
We have the southern areas of Europe, of course, and also the Alpine belt, where the effects are very different and very significant.
pásmo (také: magnetofonová páska, páska)
volume_up
tape {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pásmo" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV oblasti Správa účtu klikněte na Podrobnosti o účtu (heslo, adresy, časové pásmo).
Under Managing your account, click Account details (password, addresses, time zone).
CzechSlepě určit pro celé Společenství deset metrů široké pásmo by bylo nesprávné.
Blindly imposing a Community-wide ten-metre border would be wrong.
CzechV této zprávě jsem navrhl, abychom se drželi termínu 2013, pokud jde o pásmo 800 MHz.
In this report, I have proposed that we stick to the date of 2013 with regard to the 800 MHz band.
CzechPoté klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Časové pásmo a vyberte své časové pásmo.
Then, click the Time Zone down arrow, and select your time zone.
CzechPřehrávání rádia FM je v aplikaci Windows Media Center možné pouze s volitelným tunerem pro pásmo FM.
An optional FM tuner is required to play FM band radio stations in Windows Media Center.
CzechPřehrávání stanic rádia FM je v aplikaci Windows Media Center možné pouze s volitelným tunerem pro pásmo FM.
An optional FM tuner is required to play FM radio stations in Windows Media Center.
CzechByl jsem zarmoucen, když bylo jednostranně rozhodnuto zřídit ekologické a rybářské ochranné pásmo.
I was sad when it was unilaterally decided to introduce the Ecological and Fishing Protection Zone.
CzechChcete-li změnit časové pásmo, klepněte na tlačítko Změnit časové pásmo.
To change the time zone, click Change time zone.
CzechChcete-li změnit časové pásmo, klikněte na tlačítko Změnit časové pásmo.
To change the time zone, click Change time zone.
CzechZávazné ochranné pásmo v šířce 10 metrů od vodních ploch není dobrý nápad pro některé členské státy.
The compulsory buffer zone of 10 metres from surface water is not a good idea for some Member States.
CzechVyberte v seznamu časové pásmo, zadejte název hodin (maximálně 15 znaků) a klepněte na tlačítko OK.
Select a time zone from the list, type a name for the clock (you can type up to 15 characters), and then click OK.
CzechV dialogovém okně Nastavení časové zóny klepněte v seznamu na své současné časové pásmo a pak klepněte na tlačítko OK.
In the Time Zone Settings dialog box, click your current time zone in the list, and then click OK.
CzechVideo potřebuje široké přenosové pásmo z jednoho důvodu.
CzechMáme samozřejmě jižní části Evropy a také pásmo Alp, kde jsou dopady velmi různé a velmi závažné.
We have the southern areas of Europe, of course, and also the Alpine belt, where the effects are very different and very significant.
CzechU hodin je možné změnit čas a časové pásmo.
You can change the clock's time and time zone.
CzechVyberte v rozevíracím seznamu časové pásmo, zadejte název hodin (maximálně 15 znaků) a pak klikněte na tlačítko OK.
Select a time zone from the drop-down list, type a name for the clock (you can type up to 15 characters), and then click OK.
CzechMyslím si však, že je důležité, aby EU nepropadla přílišnému nadšení, neboť nemá v Severním ledovém oceánu žádné pobřežní pásmo.
However, I think it is important for the EU not to get too excited, as it does not have any coastline along the Arctic Ocean.
CzechChorvatsko nyní přijalo toto pro ně nikoli bezproblémové opatření a pásmo rybolovu bylo pro členské státy Evropské unie zrušeno.
Now, Croatia has taken that not-so-easy step and the fishing zone has been abolished for the Member States of the European Union.
Czechochranné pásmo vodních zdrojů
CzechVeškeré systémy používající satelit by měly ke komunikace používat stejné vyhrazené rádiové pásmo 1980 až 2010 MHz a 2170 až 2200 MHz.
All satellite-based systems should use in communications the same radio spectrum from 1980 to 2010 MHz and 2170 to 2200 MHz.