česko-anglicko překlad pro "pánev"

CS

"pánev" anglický překlad

EN
volume_up
pánve {ž mn. č.}
EN
volume_up
držadlo pánve {podstatné jméno}
CS

pánev {mužský rod }

volume_up
1. anatomie
pánev (také: pánev)
volume_up
pelvis {podstatné jméno}
Nejvíce postižená bývá páteř, pánev, pánevní pletenec, ale také lebeční kosti, ramenní kosti a hrudník.
This mainly affects the whole spinal column, the pelvis and the pelvic girdle, but also the cranial bones, shoulders and the bony thorax.

Příklady použití pro "pánev" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechStředomořská pánev je navíc jednou z nejzranitelnějších oblastí z hlediska vlivu změny klimatu.
Moreover, the Mediterranean basin features among the most vulnerable areas as regards the impact of climate change.
CzechVe Slovinsku se stýkají čtyři evropské zeměpisné oblasti: Alpy, Dinárská oblast, Panonská pánev a Středomoří.
Four major European geographic regions meet in Slovenia: the Alps, the Dinaric area, the Pannonian plain and the Mediterranean.
CzechNejvíce postižená bývá páteř, pánev, pánevní pletenec, ale také lebeční kosti, ramenní kosti a hrudník.
This mainly affects the whole spinal column, the pelvis and the pelvic girdle, but also the cranial bones, shoulders and the bony thorax.
CzechZ ekologického hlediska ohrožuje výstavba plynovodu na mořském dně celou pánev Baltského moře a nejen ji.
From an ecological point of view, the construction of a gas pipeline on the seabed threatens the whole Baltic Sea basin with disaster, and not just this basin.
CzechNejméně 11 lodí je nyní v zajetí - všechny po útocích v místě, které je známé jako Somálská pánev - s celkem 250 členy posádky.
No fewer than 11 ships are currently being held - all of them following attacks in what is referred to as the Somali Basin - with a total of 250 crew members.
CzechUmělá krajina, která vznikla zásahem člověka, protože v minulosti tam byly bažiny a dnes je to rybniční pánev, která slouží i jako rekreační oblast.
Few people realise that it is an artificial landscape. This area, which was created by men, used to be bog land, whereas today it has a lake and is a popular tourist destination.
CzechPanonská pánev, ležící na území historického Maďarska, byla kdysi místem největších vinic v Evropě, které se rozkládaly na přibližně 600 000 hektarech.
The Carpathian basin, within the territory of historical Hungary, was at one time the site of one of the largest grape-growing areas in Europe, extending over some 600 000 hectares.