CS

pán {mužský rod }

volume_up
1. generál
volume_up
man {podstatné jméno}
Pan Morel je skvělý člověk a odvádí velmi dobrou práci, ale to nestačí.
Mr Morel is an excellent man and he is doing a very good job, but it is not enough.
V takovém případě není pan Barroso pro práci předsedy vhodnou osobou.
In this case, Mr Barroso is the wrong man for the job of president.
Tento člověk patří ke stejné straně jako pan Mölzer a ten s ním úzce spolupracuje.
This is the man whose party Mr Mölzer belongs to and whom he works closely with.
pán (také: džentlmen, kavalír)
volume_up
gentleman {podstatné jméno}
Myslím, že tento pán lituje, že se narodil tak pozdě, v nesprávné historické epoše.
I think this gentleman is sorry he was born so late, in the wrong historical epoch.
Proč vždycky vycházíme z toho, že pán v Bruselu ví všechno lépe než běžný volič?
Why do we always assume that the gentleman in Brussels knows better than the ordinary voter?
Věřím, že vážený pán sdílí naše přání v tomto ohledu.
I trust the honourable gentleman shares our wishes in that regard.
pán
volume_up
lord {podstatné jméno}
V jiných kulturách se malují jako "Pán much".
In other cultures, they paint themselves like "Lord of the Flies."
Nyní netvrdím, že náš Pán je na té či oné straně naší debaty o euru.
Now I am not arguing that Our Lord was on one side or the other of the debate about the euro.
Jak řekl náš Pán: "kdo jsi bez viny, hoď první kamenem".
As Our Lord himself said: 'Let he who is without sin cast the first stone'.
pán (také: mistr, vedoucí)
volume_up
master {podstatné jméno}
Pane předsedající, tržní hospodářství je dobrý sluha, ale zlý pán.
Mr President, the market economy is a good slave but a bad master.
Antidumping je dobrý sluha, ale zlý pán.
Anti-dumping is a good servant but a bad master.
Budou možné fúze fondů a struktury typu "master-feeder", posílena bude spolupráce mezi orgány vykonávajícími dohled, jak o tom mluvil i pan komisař.
The merger of funds and master-feeder-structures will be possible, and cooperation between supervisory authorities will be strengthened, something that was also mentioned by the Commissioner.
pán (také: odmlka, odmlčení, pomlka, ticho)
volume_up
silence {podstatné jméno}
pán (také: dozorce, vládce, šéf)
volume_up
boss {podstatné jméno}
pán
volume_up
Sr {podstatné jméno} [zkr.] (Sir)
pán (také: džentlmen)
volume_up
gent {podstatné jméno}
pán
volume_up
monsieur {podstatné jméno}
pán (také: pane)
volume_up
babu {podstatné jméno} (used in India)
pán
volume_up
signore {podstatné jméno}
pán
volume_up
baas {podstatné jméno} (synonym for 'boss')
pán (také: pane)
volume_up
baboo {podstatné jméno} (used in India)
2. "oslovení bělocha černochem", zastarale
pán (také: pane)
volume_up
baas {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pán" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTento čas bychom si měli dopřát, i když se pan Cohn-Bendit cítí být pod tlakem.
We should take the time to do that, even if Mr Cohn-Bendit feels under pressure.
CzechBohužel jsem se právě dozvěděl, že tuto otázku ve skutečnosti kladl pan Posselt.
Unfortunately, I have just learned that Mr Posselt actually asked the question.
CzechPan Toubon poukázal v tomto ohledu na souvislost s dalšími mezinárodními texty.
Mr Toubon has pointed out that this is in relation to other international texts.
CzechBaronka Ashtonová je v dané oblasti a to, co navrhuje pan Füle, dává hodně smysl.
Baroness Ashton is in the region and what Mr Füle proposes makes a lot of sense.
CzechTo, čeho za posledních šest měsíců pan Oettinger dosáhl, je nám všem příkladem.
What Mr Oettinger has achieved over the last few months is an example to us all.
CzechPan prezident Hendrik Ilves se ujal úřadu prezidenta Estonska dne 9. října 2006.
President Hendrik Ilves took office as President of Estonia on 9 October 2006.
CzechDost mne překvapily poznámky, které zde vznesli pan De Rossa a paní De Keyserová.
I am quite shocked by the remarks that Mr De Rossa and Mrs De Keyser made here.
CzechTento člověk patří ke stejné straně jako pan Mölzer a ten s ním úzce spolupracuje.
This is the man whose party Mr Mölzer belongs to and whom he works closely with.
CzechPaní Macoveiová a pan komisař Füle vysvětlili, co tento odvážný postup obnáší.
Mrs Macovei and Commissioner Füle have explained what this brave action entails.
CzechV této souvislosti se zaměřujeme i na zákon, o němž hovořil pan Tavares a další.
We are looking at the law in this respect, as raised by Mr Tavares and others.
CzechBěhem příštích několika hodin všichni rádi uslyšíme, že pan Gbagbo kapituloval.
We would all like to hear that Mr Gbagbo has surrendered in the next few hours.
CzechRád bych připojil dvě poznámky k tomu, co uvedl pan Trichet na adresu eurozóny.
I would like to make two remarks about what Mr Trichet has said on the euro area.
CzechRád bych to zdůraznil v souvislosti s důležitými body, které přednesl pan Doorn.
I would like to emphasise that in light of the important points raised by Mr Doorn.
CzechPan prezident Mušaraf by si měl uvědomit, že jsme se k Pákistánu neobrátili zády.
President Musharraf should recognise that we have not turned our back on Pakistan.
CzechPan Blokland předložil pozměňující a doplňující návrh 8 jménem skupiny IND/DEM.
Mr Blokland has tabled Amendment 8, on behalf of the Independence/Democracy Group.
CzechPane předsedající, nebudu polemizovat s údaji, které právě uvedl pan Corbett.
Mr President, I shall not dispute the figures that Mr Corbett has just read out.
CzechPokud jde vše od desíti k pěti, bude to pan Pöttering, kdo to nakonec zavinil.
If things go from bad to worse, it will be Mr Pöttering who ends up being blamed.
CzechJediné dlouhodobé řešení, jak řekl pan Savary, je jak diplomatické, tak politické.
The only long-term solution, as Mr Savary said, is both diplomatic and political.
CzechPan komisař Rehn rovněž řekl, že rok 2009 bude pro Balkán rokem rozhodujícím.
Commissar Rehn has also said that 2009 could be a decisive year for the Balkans.
Czech. - (DE) Pane předsedající, jak vidíte, pan Solana zde není.
on behalf of the PSE Group. - (DE) Mr President, as you see, Mr Solana is absent.