česko-anglicko překlad pro "Pákistán"

CS

"Pákistán" anglický překlad

CS

Pákistán {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Pákistán
Obchod může být pro Pákistán důležitou součástí dlouhodobého ekonomického řešení.
Trade can be an important part of a long-term economic solution for Pakistan.
. - Pákistán má údajně netvrdší zákony proti rouhání na světě.
. - Reportedly, Pakistan has the harshest blasphemy laws in the world.
Vítáme skutečnost, že Pákistán přebírá větší odpovědnost za vlastní bezpečnost.
We welcome the fact that Pakistan is taking greater responsibility for its own security.

Příklady použití pro "Pákistán" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechK produktům, které Pákistán může vyvážet, patří ethanol, textilie a kožené zboží.
The products that Pakistan may export are ethanol, textiles and leather goods.
CzechObchod může být pro Pákistán důležitou součástí dlouhodobého ekonomického řešení.
Trade can be an important part of a long-term economic solution for Pakistan.
CzechObchodní preference pro Pákistán tomu možná v tuto chvíli pomohou zabránit.
Trade preferences for Pakistan at this time may perhaps help stop that happening.
CzechStejně tak je ale důležité, aby Pákistán dále rozvíjel pokrok v boji proti chudobě.
But it is also important that Pakistan continues to make progress in fighting poverty.
CzechVítáme skutečnost, že Pákistán přebírá větší odpovědnost za vlastní bezpečnost.
We welcome the fact that Pakistan is taking greater responsibility for its own security.
CzechV roce 2010 došlo k řadě humanitárních krizí: Haiti, Pákistán, a tak bych mohl pokračovat.
There were many humanitarian crises in 2010: Haiti, Pakistan, and I could go on.
Czech. - Pákistán má údajně netvrdší zákony proti rouhání na světě.
in writing. - Reportedly, Pakistan has the harshest blasphemy laws in the world.
CzechZa prvé, Pákistán je klíčovým strategickým hráčem v boji proti terorismu.
First, Pakistan is a key strategic player in the fight against terrorism.
CzechPákistán dostal od Evropy pomoc ve výši téměř půl miliardy eur již po povodních.
After the floods, Pakistan had already been helped by Europe with almost half a billion euros.
CzechProblémy postihující Afghánistán a Pákistán se neomezují jen na tyto země.
The problems affecting Afghanistan and Pakistan are not confined only to these countries.
CzechJedním z nich je například plynovod, který má propojit Irán, Pákistán, Indii.
One example is the gas pipeline connecting Iran, Pakistan and India.
CzechPákistán je zemí, která v posledních letech prošla významnými změnami.
Pakistan is a country that has been through major changes in recent years.
CzechTato vražda je pro Pákistán tragédií. Ale co znamená pro západní svět?
The murder is a tragedy for Pakistan, but what does it mean for the West?
CzechBénazír Bhuttová bojovala za demokratický Pákistán a mírumilovný přechod k civilní vládě.
Benazir Bhutto fought for a democratic Pakistan and a peaceful transition to civilian rule.
CzechPákistán by měl dostatečně bojovat proti přílivu povstalců z Afghánistánu.
Pakistan should be in a position to adequately fight the influx of insurgents from Afghanistan.
CzechPákistán je národem, o který bychom se my v Evropě měli hluboce zajímat.
Pakistan is a nation which we in Europe should care deeply about.
CzechMyslím a doufám, že to bude mít pro Pákistán skutečný význam.
I think, and I hope, that this will really mean something considerable for Pakistan.
CzechUvědomujeme si, že Pákistán je klíčový spojenec západu, jak řekl pan Salafranca Sánchez-Neyra.
We recognise that Pakistan is a key ally of the West, as Mr Salafranca Sánchez-Neyra said.
CzechNemůžeme zůstat a nezůstaneme lhostejní vůči zemi jako je Pákistán.
We cannot and will not remain indifferent to a country like Pakistan.
CzechPřesto je v národním zájmu Velké Británie, aby Pákistán nyní dostal obchodní preference.
Nevertheless, it is in the UK's national interest that Pakistan should now get trade preferences.