česko-anglicko překlad pro "osobou"

CS

"osobou" anglický překlad

Viz příklady pro použití "osobou" v kontextu.

Příklady použití pro "osobou" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechDokázala, že je klíčovou osobou, která na tomto tématu zde ve sněmovně pracuje.
She has proven herself as a key person working on this issue in this House.
CzechA vůbec, chtěli byste se setkat s tou ubohou, nijakou osobou, kdyby existovala?
There's no normal, and would you want to meet that poor, beige person if they existed?
CzechInformace o tomto způsobu sdílení naleznete v části Sdílení souborů s jinou osobou.
For information about how to share this way, see Share files with someone.
CzechPokud chcete sdílet položky s určitou osobou, vyberte účet této osoby.
To share a file or folder with a particular person, choose that person's account.
CzechVěřím, že je tou správnou osobou na tuto pozici a jeho profesní historie je působivá.
I believe he is the right person for the job and his track record has been impressive.
CzechPředstavte si, že tou osobou jste vy, a podnikněte všechno proto, abyste tato práva hájili.
Imagine you are that person and take the action necessary to defend those rights.
CzechVíme, že pan Berlusconi má rád líbání, ale líbá se s úplně špatnou osobou.
We know that Mr Berlusconi likes kissing, but he is kissing entirely the wrong person.
CzechVyděsilo mě to, dodalo mi to energii, a tak jsem se stala posedlou osobou, posedlou vagínou.
It scared me, it energized me, and then I became a driven person, a driven vagina.
CzechPoslední osobou, která apelovala v zájmu otevření semináře, byl prezident Barack Obama.
The last person to appeal to have the Halki Seminary opened was President Barack Obama.
CzechVčera jsem byl zasvěcenou osobou informován o potenciálním novém ohnisku napětí v Srbsku.
I was yesterday informed by an insider of a potential new hotbed in Serbia.
CzechMůžete nám sdělit, jaký máte časový plán a kdo je odpovědnou osobou?
Can you let us know what timetable you are working to and who is responsible?
CzechRychlé zasílání zpráv se podobá konverzaci s jinou osobou nebo skupinou lidí.
Instant messaging is like having a real-time conversation with another person or a group of people.
CzechChcete-li sdílet položky s určitou osobou, zvolte účet této osoby.
To share items with a particular person, choose that person's account.
CzechMůže společnost Microsoft změnit tyto podmínky po jejich přijetí mou osobou?
Can Microsoft change these terms after I have accepted them?
CzechV takovém případě není pan Barroso pro práci předsedy vhodnou osobou.
In this case, Mr Barroso is the wrong man for the job of president.
CzechPokud chcete zobrazit seznam souborů vytvořených určitou osobou, napište jméno této osoby.
Type the name of an author to see a list of files by that person.
CzechDalší informace o tom, jak sdílet tímto způsobem, naleznete v tématu Sdílení souborů s jinou osobou.
For information about how to share this way, see Share files with someone.
CzechNathan byl druhou nejvýše postavenou osobou ve Spolku proti týrání zvířat.
Nathan was the number two person at the San Francisco SPCA.
CzechMotor ve vašem mozku se nastartuje - a vás to za tou osobou žene.
The motor in your brain begins to crank, and you want this person.
CzechNení možné hovořit s živou osobou a začít normální hovor.
There is no way to speak to a real person and establish a normal dialogue.

Jiná slova

Czech
  • osobou

Více překladů v česko-anglickém slovníku.