česko-anglicko překlad pro "optimalizovat"

CS

"optimalizovat" anglický překlad

CS optimalizovat
volume_up
{sloveso}

optimalizovat
volume_up
to optimize {sl.} [am. angl.]
Úložiště tak může optimalizovat prostor a výkon pro budoucí použití.
This allows the storage to optimize space and performance for future use.
Následující tipy vám pomohou optimalizovat Windows 7 v zájmu rychlejšího výkonu.
Here are some tips to help you optimize Windows 7 for faster performance.
Pokud je jednotka fragmentovaná více než z 10 %, měli byste jednotku optimalizovat.
If the drive is more than 10% fragmented, you should optimize the drive now.
optimalizovat
volume_up
to optimise {sl.} [brit. angl.]
Současně je třeba optimalizovat finanční prostředky a stávající struktury.
At the same time, we need to optimise financial resources and existing structures.
Cílem je optimalizovat a posílit roli Frontexu v otázce spolupráce na hranicích.
The aim is to optimise and strengthen the role of Frontex in border cooperation matters.
Stačí ho jen optimalizovat a především zajistit, aby bylo možné jej využít.
We just need to optimise it and, above all, make it useable.

Příklady použití pro "optimalizovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechTo je skutečně nejlepší způsob, jak optimalizovat produkci původních druhů.
That, in fact, is the best way of optimising the production of native species.
CzechKlikněte na kartu Vizuální efekty, klikněte na položku Optimalizovat pro výkon a pak klikněte na tlačítko OK.
Click the Visual Effects tab, click Adjust for best performance, and then click OK.
CzechPokud chcete zjistit, zda je třeba jednotku optimalizovat, klepněte nebo klikněte na možnost Analyzovat.
To determine if the drive needs to be optimized, tap or click Analyze.
CzechPro různé druhy projektů lze také profily optimalizovat.
Also, profiles can be optimized for different kinds of projects.
CzechJe třeba posílit politiku prevence, optimalizovat finanční zdroje a zlepšit stávající institucionální struktury.
We need to bolster the policy of prevention, optimising financial resources and improving existing institutional structures.
CzechSíťové jednotky nelze optimalizovat.
CzechMusíme zvýšit důvěru dotčených institucí, aby bylo možné optimalizovat množství funkcí, které mají na starosti.
We must increase the degree of trust by the institutions involved, so that the number of functions carried out by those institutions may be optimised.
CzechPokud jednotku používá jiný program nebo pokud je naformátovaná pomocí jiného systému souborů než NTFS, FAT nebo FAT32, nelze ji optimalizovat.
If the drive is being used by another program, or is formatted using a file system other than NTFS, FAT, or FAT32, it can't be optimized.
CzechNaše správa musí pokračovat ve svém racionalizačním úsilí s cílem dále optimalizovat naší účinnost, zejména prostřednictvím převodů zaměstnanců mezi pozicemi.
Our administration must pursue its rationalisation drive with a view to further optimising our efficiency, notably through staff redeployment.