CS

ocenění {střední rod}

volume_up
1. generál
Vaše ocenění přetlumočím svému kolegovi, Gay Mitchellovi.
I will pass on your appreciation to my colleague, Gay Mitchell.
Zasluhují si od našeho orgánu poděkování a ocenění.
They deserve the thanks and appreciation of our institution.
Tyto úmysly zasluhují ocenění a ne kritiku, i když o to se teď nejedná.
These intentions deserve appreciation, and not criticism, although that is not the main point here.
ocenění (také: oceňování, ohodnocení)
volume_up
valuation {podstatné jméno}
ocenění (také: odhad, odhadnutí)
volume_up
estimation {podstatné jméno}
ocenění (také: poděkování, potvrzení, uznání)
volume_up
acknowledgement {podstatné jméno}
Jak přistoupíte, Rado a Komise, k rovnému symbolickému ocenění čestných obětí totalitního komunismu?
How are the Council and the Commission approaching the question of equal symbolic acknowledgement for the blameless victims of totalitarian Communism?
Nejlepšího ocenění se jí dostalo od komisaře Füleho, který uvedl, že tato zpráva se stane třetím pilířem politiky EU pro Arktidu.
Certainly the best acknowledgement of this came from Commissioner Füle, when he said that this report would become the third pillar of EU Arctic policy.
ocenění (také: ohodnocení)
volume_up
appraisement {podstatné jméno}
2. "odhad"
ocenění (také: odhad, posouzení)
volume_up
appraisal {podstatné jméno}
Zprávě chybí určitá dávka objektivního ocenění, analýzy a kritického ducha a nečiní žádné závěry z otázek, které zvažuje, chybí v ní jakákoliv doporučení.
The report lacks a certain amount of objective appraisal, analysis and critical spirit, and as it does not draw any conclusions from the issues it considers, it lacks any recommendations.

Příklady použití pro "ocenění" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechLimerick, můj volební obvod, toto ocenění nedávno získal a bylo velmi ceněno.
Limerick, in my own constituency, got that award recently and it was much valued.
CzechA respekt vašeho týmu je mnohem důležitější než jakákoli ocenění na světě.
And the respect of your team is more important than all the laurels in the world.
CzechJedná se o pečlivě vyvážený přístup zaměřený na ocenění evropských tvůrců.
This is a carefully balanced approach aimed at rewarding Europe's creators.
CzechProto je důležité, aby EU demonstrovala toto ocenění viditelně i hmatatelně.
That is why it is vital that the EU illustrates this appreciation both visibly and tangibly.
CzechJabra Pro™ 9400 Series - Ocenění Innovation Awards společnosti Frost & Sullivan
Jabra Pro™ 9400 Series - Frost & Sullivan Innovation Awards
CzechZnovu opakuji, že ocenění za největší snížení počtu žádostí o azyl patří Francii.
Once again, the prize for the biggest reduction in the number of asylum applications goes to France.
CzechEvropské ocenění je jen dalším způsobem, jak chce EU v této oblasti zvýšit svůj vliv.
The setting-up of a European prize is another way to increase the EU's influence in these matters.
CzechChceme poblahopřát komisi pro Nobelovu cenu míru za její odvahu při udělení tohoto ocenění.
We want to congratulate the Nobel Peace Prize Committee for its courage in making this award.
CzechOcenění by mělo být provázeno úsilím o smíření s těmito rodinami.
The award should have been accompanied by an effort for reconciliation with the families.
CzechMusím poděkovat panu Rackovi za ocenění mých horolezeckých schopností.
I must thank Mr Rack for praising my mountaineering abilities.
CzechJabra BT8010 - Ocenění CNET Best of CES Award - Ocenění CES Innovations
Jabra BT8010 - CNET Best of CES Award - CES Innovations Award
CzechTyto úmysly zasluhují ocenění a ne kritiku, i když o to se teď nejedná.
These intentions deserve appreciation, and not criticism, although that is not the main point here.
CzechJabra GN9350 - Ocenění Innovations Award časopisu Popular Science Magazine
Jabra GN9350 - Popular Science Magazine Innovations Award
CzechJabra_STONE2 - Ocenění CES Innovation - Best of Innovations, USA - Ocenění Mobil Topkarakter, Dánsko
Jabra_STONE2 - CES Innovation Award - Best of Innovations, US - Mobil Topkarakter, Denmark
CzechJabra BT530 - Ocenění Golden Product of the Month (Zlatý výrobek měsíce), časopis T3, Česká republika
Jabra BT530 - Golden Product of the Month, T3 Magazine, Czech Republic
CzechSchopní a uvážliví zpravodajové si zaslouží veškeré ocenění za přínos k aktuálnímu rámci.
The skilled and thoughtful rapporteurs deserve all credit for their work within the current framework.
CzechZ toho důvodu by měly tyto pamětihodnosti zaujímat v daném počtu ocenění přední místa.
That is why they should take first place in the quota.
CzechJabra GO™ 6400 Series - Ocenění iF Product Design Award (Německá cena za design)
Jabra GO™ 6400 Series - iF Product Design Award
CzechObě země tvrdě pracovaly a zaslouží si maximální ocenění svého úsilí.
Both countries have worked very hard and deserve the maximum amount of appreciation for their efforts.
CzechJabra SPORT - Ocenění CES Innovation, USA - Ocenění Red Dot, 2012
Jabra SPORT - CES Innovation Award, US - Red Dot Award, 2012