česko-anglicko překlad pro "objednat"

CS

"objednat" anglický překlad

CS objednat
volume_up
[objednám] {sloveso}

U společnosti Microsoft si můžete objednat disk DVD obsahující aktualizaci SP2.
You can order a DVD from Microsoft containing SP2.
Máte také možnost objednat si u společnosti Microsoft disk CD obsahující aktualizaci SP3.
You can also order a CD from Microsoft containing SP3.
Takže si můžete objednat kondomy se svým kapučínem.
You can order your condoms with your with your cappuccino.

Příklady použití pro "objednat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechMáte možnost objednat si u společnosti Microsoft disk DVD s aktualizací SP1.
У корпорації Майкрософт також можна замовити DVD-диск з SP1.
CzechChtěla bych si objednat ___, prosím.
CzechLauren Hodge: Kdyby jste šli do restaurace a chtěli si objednat zdravější jídlo, co by jste si vybrali - grilované nebo smažené kuře?
Lauren Hodge: If you were going to a restaurant and wanted a healthier option, which would you choose, grilled or fried chicken?
CzechA jeho otec scházíval dolů do sklepa aby klepáním na sudy s vínem zjistil, kolik vína zbývá a jestli má objednat další.
And his father used to go down into the basement to tap on the sides of casks of wine to determine how much wine was left and whether to reorder.
CzechPublikace uvedené na těchto stránkách, které jsou k dispozici v tištěné podobě, lze objednat na stránce EU Bookshop nebo u vydavatele.
The publications on this site that are available in print can be ordered via the EU Bookshop or by contacting the publisher of the resource.
CzechBývaly doby, když jsem byl ještě kluk, kdy jste si mohli objednat jakýkoli druh telefonních služeb, pokud jste je ovšem objednali od společnosti Ma Bell.
There was a time, when I was a boy, when you could get any kind of telephone service you wanted, as long as it came from Ma Bell.
CzechRegistrace online: V souladu se zelenou politikou ECB a jejím úsilím o maximální účinnost a efektivnost lze návštěvu objednat pouze elektronicky pomocí online kalendáře.
Online registration: In line with the ECB’s green policy and its efforts to achieve efficiency and effectiveness, you may only submit your visit request electronically via the online calendar.