česko-anglicko překlad pro "nereálný"

CS

"nereálný" anglický překlad

volume_up
nereálný {příd. jm. m.}

CS nereálný
volume_up
{přídavné jméno rod mužský}

volume_up
fantastic {příd. jm.}
nereálný (také: imaginární, neskutečný)
volume_up
unreal {příd. jm.}
nereálný (také: bizarní, imaginární, podivný, vymyšlený)
volume_up
fanciful {příd. jm.}

Příklady použití pro "nereálný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechTermín, který navrhuje Evropská komise, je příliš blízký a nereálný.
The deadline proposed by the European Commission is too close and unrealistic.
CzechPožadavek okamžitého zavedení přísných mezních hodnot pro PM2.5, který vznesly ekologické skupiny, je nereálný.
The demand by environmental groups for the immediate introduction of a strict PM2.5 limit is unrealistic.
CzechSouhrnně je tento návrh jednoduše nereálný.
In summary, this proposal is simply a border too far.
CzechNavrhovaný systém vyjednávání je z hlediska počtu subjektů působících na trhu nereálný a omezuje hospodářskou soutěž.
The proposed system of negotiation is unrealistic in view of the number of entities operating in the market, and limits competition.
CzechPodle tohoto orgánu byl šok způsobený bankovním portfoliem nereálný, takže v této fázi nemělo smysl toto portfolio testovat.
It felt that a banking book shock was unrealistic, and so there was no point in carrying out tests on the banking book at this stage.
Czech(CS) Dámy a pánové, obávám se, že snížit za 12 let o pětinu evropskou produkci CO2 je nereálný sen.
(CS) Ladies and gentlemen, I am concerned that the target to reduce the European production of CO2 emissions by one fifth in the next 12 years is an unattainable dream.
CzechZa prvé, jak uvedl pan Coelho, původní konečný termín nástroje - 30. června tohoto roku - je nereálný, a bude proto změněn.
First, as Mr Coelho said, the initial expiry date of the instruments - 30 June this year - has become unrealistic and will therefore be changed.
CzechTo je nereálný cíl.
CzechZabýváme se tu množstvím různých typů terénů a množstvím různých přístupů, při nichž se jakýkoli pokus o standardizování zdá být nereálný.
We are dealing here with so many different types of terrain and so many different approaches that any attempt to standardise seems unrealistic.
CzechZa této hospodářské situace je požadavek tohoto Parlamentu na zvýšení rozpočtu zcela nereálný - evropské veřejné služby musí mít před fungováním institucí EU přednost.
In these economic circumstances it is wholly unrealistic for this house to call for a budgetary increase - Europe's public services must have priority over the operations of the EU's institutions.