česko-anglicko překlad pro "nemožný"

CS

"nemožný" anglický překlad

volume_up
nemožný {příd. jm. m.}

CS nemožný
volume_up
{přídavné jméno rod mužský}

nemožný (také: nemožné)
volume_up
impossible {příd. jm.}
Kompromis byl nemožný, názorové rozdíly byly zřejmé a neslučitelné.
The compromise was impossible, the differences of opinion obvious and irreconcilable.
To je nemožný scénář a chtěla bych pana komisaře požádat, aby se touto situací zabýval.
This is an impossible scenario, and I would ask the Commissioner to address it.
V té době byl evropský dohled tohoto typu z právního hlediska nemožný.
At the time, European supervision of this type was legally impossible.
volume_up
fantastic {příd. jm.}
volume_up
absurd {příd. jm.}

Příklady použití pro "nemožný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechPořád tvrdíme, jak je jiný svět zkrátka nemožný, ale jiný svět je tady.
We talk about how another world isn't just possible; another world's here.
CzechV Evropě jsou pouze tři státy, kde je rozvod nemožný: Vatikán, Andorra a Malta.
In Europe there are only three states where divorce is not achievable: the Vatican, Andorra and Malta.
CzechV případě uhelných elektráren je tento limit 500 g CO2/kWh dokonce technicky nemožný.
Indeed, in the case of coal-fired power plants this 500 g CO2/kWh limit is technically unachievable.
CzechJe prakticky nemožný, a to je také důvodem, proč jej nelze brát vážně ani v případě, že mu rozumíte.
In English it appears badly written and paragraph 12 makes no sense and is a practical impossibility, which is why this paragraph cannot be taken seriously even if you understand it.
CzechZaprvé jsme z podnětu předsedy Hanse Pötteringa zahájili politický dialog mezi předsednictvím a postupem udělování absolutoria, který se do této doby jevil jako nemožný.
Firstly, on the initiative of President Hans Pöttering, we have initiated a political dialogue between the Presidency and the procedure for discharge, which until now did not appear to be possible.