česko-anglicko překlad pro "nastávající"

CS

"nastávající" anglický překlad

CS

nastávající {přídavné jméno}

volume_up
Možná by mi paní komisařka uměla doporučit myšlenku, která by se dala využít v nastávající volební kampani.
Perhaps the Commissioner can suggest an idea to me for the forthcoming election campaign.
Věřím, že nastávající jednání Evropské rady bude úspěšné a bude společným postupem všech evropských institucí.
I believe that the forthcoming European Council meeting will be successful and that all European institutions will proceed jointly.
Nastávající liberalizace trhu her náhody včetně těch, které souvisejí se sportem, vytvoří další pokušení porušovat zásady fair play.
The forthcoming liberalisation of the market in games of chance, including those related to the world of sport, will create further temptation to infringe the principles of fair play.
nastávající (také: budoucí, příští)
volume_up
future {příd. jm.}
Nastávající mandát, nadcházející volební období bude zásadní pro budoucí strukturu Evropské unie.
The coming mandate, the coming legislature, will be crucial for the European Union architecture of the future.
Nastávající mandát, nadcházející volební období bude zásadní pro budoucí strukturu Evropské unie.
The coming mandate, the coming legislature, will be crucial for the European Union architecture of the future.
nastávající (také: aktuální)
Její přijetí je pozitivní zprávou pro nastávající jednání o balíčku klimatických a energetických opatření.
Adopting it sends a positive message for the upcoming negotiations on the package of climate and energy measures.
nastávající (také: brzdící, hrozící, překážející)
nastávající (také: počáteční, vznikající, začínající)
nastávající (také: blížící se, nadcházející)

Příklady použití pro "nastávající" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMožná by mi paní komisařka uměla doporučit myšlenku, která by se dala využít v nastávající volební kampani.
Perhaps the Commissioner can suggest an idea to me for the forthcoming election campaign.
CzechAle shodneme se, že pokud nastávající studie prokáží narušení trhu, bude třeba podniknout kroky.
But we do agree on the need for action to be taken if the studies to be done show that there are distortions.
CzechNastávající mandát, nadcházející volební období bude zásadní pro budoucí strukturu Evropské unie.
The coming mandate, the coming legislature, will be crucial for the European Union architecture of the future.
CzechS tím pojedu koncem tohoto měsíce na svou nastávající druhou návštěvu Spojených států.
This is an issue which I shall raise during my second and very imminent visit to the United States, at the end of this month.
CzechJejí přijetí je pozitivní zprávou pro nastávající jednání o balíčku klimatických a energetických opatření.
Adopting it sends a positive message for the upcoming negotiations on the package of climate and energy measures.
CzechVěřím, že nastávající jednání Evropské rady bude úspěšné a bude společným postupem všech evropských institucí.
I believe that the forthcoming European Council meeting will be successful and that all European institutions will proceed jointly.
CzechNěkteří kolegové uváděli, že země by měly řešit nastávající problémy samy a že není třeba takové koordinace.
Some colleagues have said that countries should deal with problems that arise individually and that there is no need for so much coordination here.
CzechJeden irácký křesťan se ptal, zda Evropská rada, zda 27 členských států Evropské unie jen nečinně přihlíží nastávající afghánizaci Iráku.
Is the European Council, are the 27 Member States of the European Union, just watching on meekly as this Afghanisation of Iraq takes place, an Iraqi Christian has asked.
CzechNastávající liberalizace trhu her náhody včetně těch, které souvisejí se sportem, vytvoří další pokušení porušovat zásady fair play.
The forthcoming liberalisation of the market in games of chance, including those related to the world of sport, will create further temptation to infringe the principles of fair play.