česko-anglicko překlad pro "nabýt účinnosti"

CS

"nabýt účinnosti" anglický překlad

CS nabýt účinnosti
volume_up
{tranzitivní sloveso}

nabýt účinnosti (také: nabýt platnosti, vstoupit v platnost)

Podobné překlady pro "nabýt účinnosti" anglicky

nabýt sloveso
účinnosti podstatné jméno

Příklady použití pro "nabýt účinnosti" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechJedná se o velmi naléhavou záležitost: kodex o vízech by měl velmi brzy nabýt účinnosti a já jsem návrhy ve zprávě podpořil.
This is a very pressing matter: the Visa Code should be coming into effect very soon, and I supported the proposals in the report.
CzechNařízení Rady z 28. června 2007 o ekologické produkci a povinném označování ekologických produktů má nabýt účinnosti 1. ledna 2009.
The Council Regulation of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products is supposed to come into force as a mandatory requirement from 1 January 2009.
CzechTato dohoda by měla být v blízké době podepsána a měla by nabýt účinnosti, jakmile Ruská federace ukončí domácí postupy potřebné k jejímu podpisu.
That agreement is due to be signed and come into force in the near future as soon as the Russian Federation has completed its domestic procedures for signature.
CzechNyní bych všem zúčastněným ráda poděkovala za jejich velikou snahu o dosažení kompromisu, který znamená, že dlouho očekávané nařízení může nyní brzy nabýt účinnosti.
I would now like to thank all the parties concerned for their prudent desire for a compromise, meaning that the regulation we have been waiting for can now swiftly enter into force.