česko-anglicko překlad pro "nabídnout za"

CS

"nabídnout za" anglický překlad

CS nabídnout za
volume_up
{sloveso}

nabídnout za (také: pokusit se o)

Podobné překlady pro "nabídnout za" anglicky

nabídnout sloveso
za předložka

Příklady použití pro "nabídnout za" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechNaopak se chystáme nabídnout 6 000 EUR za každého dobrovolně přijatého uprchlíka ze třetí země.
No, EUR 6 000 per person is to be provided for the voluntary acceptance of refugees from third countries.
CzechZde může Evropská unie nabídnout přidanou hodnotu za předpokladu, že uspějeme při vytváření této platformy kolem Europolu.
In this matter, the European Union can offer added value, provided that we can succeed in creating this platform around Europol.
CzechNámořní politika musí nejen zahrnovat povinná nařízení o těžbě a převozu ropy, ale také nabídnout dvojí náhradu za ztráty vyplývající z nehod.
Maritime policy must encompass not only obligatory regulations on oil exploration and transportation, but must also offer twofold compensation for losses resulting from accidents.
Czech(DE) Zajímalo by mne, zda by nestálo za to, nabídnout pobídky pro stažení starších aut z trhu, neboť mají nejvyšší spotřebu i nejvyšší emise CO2.
(DE) I would be interested to know whether it would not be worth offering incentives for taking old cars off the market, since they have the highest consumption and highest level of CO2 emissions.
CzechTato směrnice si klade za cíl nabídnout pacientům možnost volby, která je založena na jejich potřebách, nikoli prostředcích, a která je informovaná, nikoli vykonaná pod nátlakem.
The directive is intended to offer patients a choice which is based on their needs, not their means, and which is informed and not made under duress, so I think it is very positive indeed.