česko-anglicko překlad pro "návštěva"

CS

"návštěva" anglický překlad

CS návštěva
volume_up
{ženský rod}

návštěva (také: prohlídka)
volume_up
visit {podstatné jméno}
Není to první návštěva prezidenta Saakašviliho v Evropském parlamentu.
This is not President Saakashvili's first visit to the European Parliament.
Dnešní návštěva viceprezidenta Bidena v Evropské unii tento zájem potvrzuje.
Vice President Biden's visit to the European Union today demonstrates this commitment.
Z tohoto důvodu je vaše návštěva něčím významnějším než pouhou návštěvou Evropského parlamentu.
For this reason, your visit is more than simply a visit to the European Parliament.
volume_up
call {podstatné jméno}
Věříme, že jejich návštěva zde bude úspěšná, a že využijí především práva účastnit se tak podstatné rozpravy jako je ta, která se nyní odehrává v naší sněmovně.
We hope that their attendance is successful and, above all, that they enjoy the privilege of following a debate as fundamental as the one currently taking place in our Chamber.
návštěva
volume_up
visitation {podstatné jméno}

Příklady použití pro "návštěva" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechNechť je včerejší návštěva příkladem pro celou Evropskou unii.
Let yesterday's event set an example throughout the European Union.
CzechVaše návštěva na TEDu je pro nás velkou poctou.
It's an honor to have you at TED. Thank you so much.
CzechLidé zde žijí ve strachu a hrůze, protože jen chůze po ulici nebo návštěva špatného baru může mít smrtelné následky.
People live in fear and terror, as walking the streets or visiting the wrong bar can have fatal consequences.
CzechVětšina spywaru se instaluje spolu se zdarma šířeným softwarem staženým z Internetu, ale v některých případech může k napadení spywarem vést i pouhá návštěva webu.
Most spyware is installed through free software that you download, but in some cases simply visiting a website results in a spyware infection.
CzechJejí návštěva v Evropském parlamentu se odehrává na základě pozvání našeho místopředsedy, pana Roučka, a pana Fleckensteina, a její projekt získal evropskou cenu.
She is visiting our Parliament at the invitation of our Vice-President, Mr Rouček, and of Mr Fleckenstein, and her project has been awarded a European prize.
CzechJak jste se zmínil, je toto vaše poslední návštěva Parlamentu, proto bych vám rád poděkoval za vynikající spolupráci během vašeho funkčního období.
As you mentioned, this is the last occasion when you will be coming to this House so let me also thank you for the excellent cooperation we have had with you during your tenure.
CzechVaše návštěva ve Washingtonu a v Bílém domě pro nás byla potěšením, a vnímám jako poctu - a - snad mohu říci - privilegium - že mohu hovořit k tak váženému publiku.
It was a delight to have you in Washington and at the White House, and it is a great honour - and, I might add, a privilege - to be able to address such an esteemed body.