CS

nádherný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
Bylo to jako svatba - slavnost, dobré jídlo, nádherný ceremoniál, skvělá hudba,
It was like a wedding - celebratory, fine food, a wonderful ceremony, great music,
Náramný a nádherný pokus Craiga Ventera o sekvencování DNA mořských živočichů je skvělý.
Craig Venter's tremendous and brilliant attempt to DNA sequence things in the ocean is great.
Nedávno jsem narazil na nádherný citát od Abrahama Lincolna a pomyslel si, že byste byli potěšeni, kdybych vám jej teď ocitoval.
I came across a great quote recently from Abraham Lincoln, who I thought you'd be pleased to have quoted at this point.
Internet je nádherný nástroj pro uplatňování základních práv člověka.
The Internet is a wonderful tool for exercising one's fundamental rights.
Uměl jeden nádherný trik, kdy keře růží začaly rozkvétat přímo před vašima očima.
He had this wonderful trick where a rosebush would bloom right in front of your eyes.
Psycholožka Alice Isenová provedla nádherný experiment.
And then, a psychologist, Alice Isen, did this wonderful experiment.
nádherný (také: grandiózní, skvělý)
Nádherný stůl, překrásné židle, sympatická atmosféra, jako vždy.
An exquisite table, magnificent chairs, a congenial atmosphere, as always.
Třeba pávův nádherný ocas je toho dobrým příkladem.
The peacock's magnificent tail is the most famous example of this.
. ~~~ Plejtvák obrovský je trpaslík ve srovnání s opravdovou největší bytostí naší planety -- kterou je, tento úžasný, nádherný sekvojovec obrovský.
The blue whale, it's a dwarf if compared with the real biggest creature that exists on the planet -- that is, this wonderful, magnificent Sequoiadendron giganteum.
Náramný a nádherný pokus Craiga Ventera o sekvencování DNA mořských živočichů je skvělý.
Craig Venter's tremendous and brilliant attempt to DNA sequence things in the ocean is great.
nádherný (také: božský, boží)
volume_up
divine {příd. jm.}
nádherný (také: senzační)
volume_up
gorgeous {příd. jm.} [hovor.]
Tahle dvojice je na Hamptons, moc drahá lokalita, úžasná pláž, nádherný den.
. ~~~ Gorgeous beach. ~~~ Beautiful day.
nádherný (také: ohromný, skvostný, skvělý)
Podle mě je to další nádherný příklad politického zastírání.
To my mind, this is another splendid example of policy laundering.
Jde o nádherný příklad společného úsilí.
It is a splendid example of our joint efforts.
Napsal i jiný nádherný verš věnovaný Gruzii, který budu opět citovat v ruštině: Прекрасная и гордая страна!
He wrote another splendid line about Georgia, which again I shall quote in Russian: Прекрасная и гордая страна!
The setting will be marvellous, as always.
nádherný (také: rozkošný)
nádherný (také: skvělý, slavný)
Nádherný stůl, překrásné židle, sympatická atmosféra, jako vždy.
An exquisite table, magnificent chairs, a congenial atmosphere, as always.
nádherný (také: fantastický)
nádherný

Příklady použití pro "nádherný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBylo to jako svatba - slavnost, dobré jídlo, nádherný ceremoniál, skvělá hudba,
It was like a wedding - celebratory, fine food, a wonderful ceremony, great music,
CzechUměl jeden nádherný trik, kdy keře růží začaly rozkvétat přímo před vašima očima.
He had this wonderful trick where a rosebush would bloom right in front of your eyes.
CzechAle na této hoře, kde jsme získali nádherný klid mysli, čeho jsme skutečně dosáhli?
But on that mountain where we gain that beautiful peace of mind, what are we really achieving?
CzechTahle dvojice je na Hamptons, moc drahá lokalita, úžasná pláž, nádherný den.
Very expensive real estate. ~~~ Gorgeous beach. ~~~ Beautiful day.
CzechMěli jsme nádherný život a rozhodli jsme se udělat něco neobvyklého.
We had had a wonderful life there, and we decided to do something unusual.
CzechInternet je nádherný nástroj pro uplatňování základních práv člověka.
The Internet is a wonderful tool for exercising one's fundamental rights.
CzechPane předsedající, nejprve bych ráda řekla, že na záda pana Dimase je nádherný pohled.
Mr President, first of all, I would like to say that it is lovely it is to see Mr Dimas back.
CzechNáramný a nádherný pokus Craiga Ventera o sekvencování DNA mořských živočichů je skvělý.
Craig Venter's tremendous and brilliant attempt to DNA sequence things in the ocean is great.
CzechNádherný stůl, překrásné židle, sympatická atmosféra, jako vždy.
An exquisite table, magnificent chairs, a congenial atmosphere, as always.
CzechMají nádherný design, jednoduše se používají a jsou uživatelsky přívětivé.
They're beautifully designed, simple to use and user friendly.
CzechToto je nádherný příklad toho, jak jsme si z té lekce vůbec nic neodnesli.
This is a campaign from the American Diabetes Association.
CzechZa prvé, dřevo je nádherný a obnovitelný materiál, který využíváme spíše málo než hodně.
Firstly, that timber is a wonderful and renewable material that we use too little rather than too much.
CzechPodle mě je to další nádherný příklad politického zastírání.
To my mind, this is another splendid example of policy laundering.
CzechPokud znáte tyto společnosti, které mají tak nádherný život...
If you know these companies that have such a beautiful life...
CzechPsycholožka Alice Isenová provedla nádherný experiment.
And then, a psychologist, Alice Isen, did this wonderful experiment.
CzechZ tohoto pohledu jsme však vytvořili nádherný projekt.
And from that point of view we turned it into a lovely project.
CzechTřeba pávův nádherný ocas je toho dobrým příkladem.
The peacock's magnificent tail is the most famous example of this.
Czech(FI) Pane předsedající, váš jazyk je tak nádherný, že jsem se rozhodla poděkovat vám maďarsky: köszönöm.
(FI) Mr President, your language is so beautiful that I decided to try to thank you in Hungarian: köszönöm.
CzechNeříkám, že nemohou žít nádherný život.
I'm not saying that they can't live a beautiful, wonderful life.
CzechNapsal i jiný nádherný verš věnovaný Gruzii, který budu opět citovat v ruštině: Прекрасная и гордая страна!
He wrote another splendid line about Georgia, which again I shall quote in Russian: Прекрасная и гордая страна!