česko-anglicko překlad pro "mohutný"

CS

"mohutný" anglický překlad

volume_up
mohutný {příd. jm. m.}
CS

mohutný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
Existují statistiky, které poukazují, že toto onemocnění má za následek mohutný úbytek populace především v produktivním a postproduktivním věku.
There are statistics showing that this disease results in a huge loss of population mainly of working and retirement age.
mohutný (také: mocný, ohromný, silný)
volume_up
mighty {příd. jm.}
mohutný (také: silný, vydatný)
mohutný (také: grandiózní, velkolepý)
mohutný
volume_up
hulking {příd. jm.} [hovor.]
mohutný (také: totální)
Zároveň připravují cestu pro mohutný útok na malé a střední podniky v roce 2013, které jsou již nyní oslabovány.
At the same time, they are paving the way for an all-out attack in 2013 on small- and medium-sized enterprises, which have already been weakened.

Příklady použití pro "mohutný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVe své společné zahraniční a bezpečnostní politice musíme udělat další mohutný krok kupředu.
We must make the next quantum leap forward in our common foreign and security policy.
CzechNedávno jsem v lednu v Berlíně řídil mohutný Mercedes typu S: vozidlo váží zhruba 2 tuny.
Recently in January in Berlin, I drove a large S-type Mercedes: a car of around two tonnes.
CzechMohutný odpor EU proti trestu smrti nás staví do čela tohoto boje.
Robust opposition by the EU against the death penalty puts us in the forefront of this struggle.
CzechNavíc se jedná o oblast, která zažívá mohutný rozvoj.
This is an area, moreover, that has seen massive development.
CzechMohutný chlap s vlasy podle jeho slov až po zadek.
Big man, and he had hair, in his words, "down to his ass."
CzechŘídít takový mohutný proud přistěhovalectví jen prostřednictvím represivních opatření a domácí politiky by bylo nemyslitelné.
To control such enormous migratory flows by means of repressive measures and domestic policy alone would be unthinkable.
CzechKomise má připravený mohutný soubor požadavků, co se týče zdraví veřejnosti i zvířat v EU, na maso dovážené ze třetích zemí.
The Commission has in place a robust set of EU animal and public health requirements for meat coming from third countries.
CzechZároveň připravují cestu pro mohutný útok na malé a střední podniky v roce 2013, které jsou již nyní oslabovány.
At the same time, they are paving the way for an all-out attack in 2013 on small- and medium-sized enterprises, which have already been weakened.
CzechExistují statistiky, které poukazují, že toto onemocnění má za následek mohutný úbytek populace především v produktivním a postproduktivním věku.
There are statistics showing that this disease results in a huge loss of population mainly of working and retirement age.
CzechV době, kdy Evropa hledá obnovitelné, ekologicky čisté zdroje energie, nabízí řeka Dunaj mohutný, nevyčerpatelný zdroj takové energie.
At a time when Europe is seeking renewable, environmentally clean sources of energy, the River Danube offers an enormous, inexhaustible source of just that.
CzechJak dokazuje mohutný růst likvidnějších složek agregátu M3, hlavním faktorem ovlivňujícím dynamiku měnového vývoje je stávající nízká hladina úrokových sazeb.
The monetary dynamics are driven by the prevailing low level of interest rates, as reflected in the robust growth of the more liquid components of M3.
CzechPouze mohutný a rychlý mezinárodní zásah může zabránit tomu, aby nebyl Dárfúr jen prvním z mnoha podobných konfliktů, jejichž skrytou příčinou je dezertifikace.
Only strong and urgent international action can stop Darfur from being the first of many more similar conflicts, whose underlying cause is desertification.