česko-anglicko překlad pro "migrovat"

CS

"migrovat" anglický překlad

CS migrovat
volume_up
[migruji] {sloveso}

Jsem však přesvědčený, že rámcová směrnice v této oblasti omezí možnosti lidí migrovat, a ne naopak.
However, I believe that a framework directive in this field will reduce the possibilities for people to migrate, not the other way round.
Nakonec bychom mohli částice migrovat přes póly, tak bychom mohli vytvořit klimatický inženýring, který je opravdu soustředěný na pólech.
Finally, we could make the particles migrate to over the poles, so we could arrange the climate engineering so it really focused on the poles.
Taková situace může nastat v případě, že chcete migrovat na nový název domény pomocí webového serveru, který nedokáže vytvářet přesměrování na straně serveru.
This could be the case when you need to migrate to a new domain name using a web server that cannot create server-side redirects.

Příklady použití pro "migrovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechDnes je členských států 27 a žijí v nich občané, kteří mají sklon migrovat.
Today, they are 27, inhabited by citizens who tend to become migratory.