česko-anglicko překlad pro "mít v úmyslu"

CS

"mít v úmyslu" anglický překlad

CS mít v úmyslu
volume_up
{sloveso}

mít v úmyslu (také: hodlat, mínit, zamýšlet)
Zpravodaj podporuje návrh Komise a vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu se od tohoto návrhu odchýlit.
The rapporteur supports the Commission proposal and asks the Council to consult Parliament again if it intends to depart from that proposal.
Vyzývám Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem.
I call on the Commission to refer the matter to Parliament again if it intends to amend its proposal substantially or replace it with another text.
2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;
2. Calls on the Commission to refer the matter to Parliament again if it intends to amend its proposal substantially or replace it with another text;

Podobné překlady pro "mít v úmyslu" anglicky

mít sloveso
v předložka

Příklady použití pro "mít v úmyslu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechZpravodaj podporuje návrh Komise a vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu se od tohoto návrhu odchýlit.
The rapporteur supports the Commission proposal and asks the Council to consult Parliament again if it intends to depart from that proposal.
CzechVyzývám Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem.
I call on the Commission to refer the matter to Parliament again if it intends to amend its proposal substantially or replace it with another text.
Czech2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;
2. Calls on the Commission to refer the matter to Parliament again if it intends to amend its proposal substantially or replace it with another text;
CzechText, o němž jsme hlasovali, vybízí Komisi k tomu, aby předložila nový návrh v případě, že bude mít v úmyslu jej podstatným způsobem upravit či nahradit jej textem novým.
The text we voted on asks the Commission to submit a new proposal in the event that it intends to modify it substantially or replace it with a new text.
CzechPřipojuji se k Parlamentu a vyzývám Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem.
I join Parliament in calling on the Commission to refer the matter to Parliament again if it intends to amend the proposal substantially or replace it with another text.