česko-anglicko překlad pro "laxní"

CS

"laxní" anglický překlad

volume_up
laxní {příd. jm. m.}
EN
volume_up
laxní {příd. jm.}

CS laxní
volume_up
{přídavné jméno rod mužský}

laxní (také: ledabylý, nedbalý)
volume_up
remiss {příd. jm.}

Příklady použití pro "laxní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechJejich přístup k rozvoji místní ekonomiky a pracovních příležitostí je tak laxní, že to není ani k smíchu.
And their approaches to local economic and job development are so lame it's not even funny.
CzechNemůžeme připustit laxní přístup.
We cannot allow a laissez-faire attitude.
CzechZa prvé, kontroly v členských státech jsou velmi laxní, většina států je bere na lehkou váhu, nebo své kontrolní povinnosti zcela ignoruje.
Firstly, checks in the Member States are very permeable, with most Member States taking lightly or disregarding their monitoring obligation.
CzechKomise je laxní a postoj, který zastává, je uvolněný a směrnice je plná mezer a nepředchází nebezpečím, o kterých se zmínili ostatní poslanci.
The Commission and the position which it is maintaining are relaxed and the directive is full of holes and does not prevent the dangers to which other members referred.