česko-anglicko překlad pro "lavice"

CS

"lavice" anglický překlad

volume_up
lavice {ž mn. č.}
EN

CS lavice
volume_up
{ženský rod}

lavice (také: hoblice, lavička)
volume_up
bench {podstatné jméno}
Paní Malmströmová, chtěl bych vám poblahopřát k vašemu zvolení a k přesunu z jedné lavice na druhou.
Mrs Malmström, I would like to congratulate you on your election and your move from one bench to the other.
(ES) Pane předsedající, zkusím mluvit velmi srozumitelně, vzhledem k tomu, jak různorodé názory z mé lavice již zazněly.
(ES) Mr President, I will try to be very clear, given the wide variety of opinions expressed from my bench.
Domnívám se, jak již upozornili někteří poslanci, že tento problém by nenastal, kdyby byly naše lavice ve čtvrtek odpoledne o něco více zaplněné.
I think that, as several Members have pointed out, the problem would not arise if our benches were a little fuller on Thursday afternoons.
lavice
volume_up
pew {podstatné jméno}
lavice
volume_up
school desk {podstatné jméno}

Příklady použití pro "lavice" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechStoupnout si do lavice a křičet: "Já chci moratorium na ochuzený uran." je směšné.
Standing up and shouting 'I am calling for a moratorium on depleted uranium' is comical.
CzechTyto děti si trochu pokreslily lavice, a pak se zapsaly do dvou přednášek navíc.
These kids did a little graffiti on their desks, and then they signed up for two extra courses.
CzechAle od té chvíle svoje lavice vlastnili.
But since that happened, they own those desks.
CzechSkončíte s vysvětlováním tématu a okamžitě máte nahoře pět rukou, které žádají, abyste jim celou věc vysvětlil ještě jednou u lavice.
You finish your lecture block and immediately you have five hands going up asking you to re-explain the entire thing at their desks.
CzechLavice nejsou hranaté.
CzechDomnívám se, jak již upozornili někteří poslanci, že tento problém by nenastal, kdyby byly naše lavice ve čtvrtek odpoledne o něco více zaplněné.
I think that, as several Members have pointed out, the problem would not arise if our benches were a little fuller on Thursday afternoons.
CzechPokud bych zde nyní otevřel jedinou kilogramovou nádobu a obsah bych natřel na lavice, skutečně bychom v této obrovské místnosti překročili bezpečnostní limit.
If I were to open a single one-kilo pot here and now, spread it over the benches and paint it out, we would, in fact, somewhat exceed the safe limit throughout this exceedingly large chamber.