česko-anglicko překlad pro "laň"


Nechceš hledat lán, LAN, lát, LAN
CS

"laň" anglický překlad

EN

CS laň
volume_up
{ženský rod}

laň (také: srna)
volume_up
doe {podstatné jméno}
Laň vyplašená z hájku kvetoucích stromů.
A doe startled in a grove of flowering trees.
laň
volume_up
hind {podstatné jméno}

Příklady použití pro "laň" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechZakážete-li připojení LAN, je síťový adaptér zakázán, dokud se opět nepřipojíte.
If you disable a LAN connection, the network adapter is disabled until you reconnect.
CzechPoužíváte-li připojení prostřednictvím místní sítě (LAN), klepněte na příkaz Zakázat.
For a local area network (LAN) connection, click Disable.
CzechDalší informace naleznete v tématu Co je to funkce Wake on LAN?
For more information, see What are "Wake on LAN" capabilities?
CzechFunkce Wake on LAN je ve výchozím nastavení povolená ve stolních počítačích, ale zakázaná v přenosných počítačích.
Wake on LAN is enabled by default in desktop computers but disabled in laptops.
CzechObčas se mi ozvou mladí lidé a říkají: „Lan, změnila jste můj život,“ a já se pak cítím hrdá.
And sometimes I have young people approaching me say, "Lan, you changed my life," and I feel proud of that.
CzechTento postup se nazývá Vzdálené probuzení nebo Probuzení v síti LAN.
This is called Remote Wake-up or Wake on LAN.
CzechZaškrtněte políčko Použít pro síť LAN server proxy.
Select the Use a proxy server for your LAN check box.
CzechPort místní sítě by měl být označen zkratkou LAN.
CzechPort LAN by měl být označený jako „LAN“.
CzechPřipojte jeden konec síťového kabelu do portu místní sítě (LAN) na zařízení a druhý konec do síťového portu počítače.
Plug one end of a network cable into the LAN port on the device, and then plug the other end into the networking port of the PC.
CzechZapojte jeden konec síťového kabelu (kabelu pro síť Ethernet) do portu zařízení pro síť LAN a druhý konec do síťového portu počítače.
Plug one end of a network (Ethernet) cable into the LAN port on the device, and then plug the other end into the networking port of the PC.
CzechNastavte připojení k Internetu, přidejte nebo změňte vytáčené připojení a nastavení virtuální privátní sítě (VPN) a změňte nastavení místní sítě (LAN).
Set up an Internet connection, add or change dial-up and virtual private network (VPN) settings, and change local area network (LAN) settings.
CzechPřipojte jeden konec síťového kabelu do portu místní sítě (LAN) na směrovači a druhý konec do síťového portu počítače, který chcete připojit k Internetu.
Plug one end of a network cable into the LAN port on the router, and plug the other end into the networking port on the PC that you want to connect to the Internet.
CzechPřipojte jeden konec kabelu Ethernet do portu zařízení pro místní síť (LAN) a druhý konec pak do síťového portu počítače, který chcete připojit k Internetu.
Plug one end of an Ethernet cable into the local area network (LAN) port on the device, and then plug the other end into the networking port of the computer that you want to connect to the Internet.
CzechZapojte jeden konec síťového kabelu (kabelu pro síť Ethernet) do portu směrovače pro síť LAN a pak zapojte druhý konec do síťového portu počítače, který chcete připojit k Internetu.
Plug one end of a network (Ethernet) cable into the LAN port on the router and plug the other end into the networking port on the PC that you want to connect to the Internet.
CzechPřipojte jeden konec kabelu Ethernet do portu směrovače pro místní síť (LAN) a pak připojte druhý konec do síťového portu počítače, který chcete připojit k Internetu.
Plug one end of an Ethernet cable into the local area network (LAN) port on the router, and plug the other end into the networking port on the computer that you want to connect to the Internet.