česko-anglicko překlad pro "klesnout"

CS

"klesnout" anglický překlad

CS klesnout
volume_up
[klesnu] {sloveso}

1. generál

Znamená to, že náš rozpočet musí klesnout pod 3 %.
This means that our budget deficit must drop below 3%.
Váš krevní tlak může trochu klesnout.
Your blood pressure might drop a little bit.
The attendance must not drop."
klesnout (také: poklesnout, polevit, prohnout, prohýbat)
klesnout (také: klesat)
klesnout (také: klesat, poklesnout, scházet, sejít)

2. ekonomika

klesnout (také: snížit)
Stát však nesmí klesnout na úroveň teroristů.
However, the state must not sink to the level of the terrorists.
Dnes se díváme na trest smrti jako na důkaz toho, kam až může klesnout naše chování, spíše než, jak vysokých standardů jsme dosáhli.
Today, we look at capital punishment as evidence of how low our behavior can sink, rather than how high our standards have risen.

Příklady použití pro "klesnout" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechDnes investujeme miliardy do plynovodů a pak má spotřeba plynu v Evropě klesnout.
We invest billions in gas pipelines now, and then gas consumption in Europe is meant to be reduced.
CzechV letošním roce by měla míra nezaměstnanosti klesnout na 7,1 %, avšak podaří se to uskutečnit?
It is due to fall to 7.1% this year, but will it?
CzechVe skutečnosti dokonce předpokládají, že by mohl klesnout na dosud nejnižší úroveň ve srovnání s uplynulým desetiletím.
In fact, they even reckon that it might fall to its lowest level compared with the last decade.
CzechSoudě podle vývoje cen ropy na trzích s futures by poté měla inflace v roce 2012 klesnout pod úroveň 2 %.
Thereafter, on the basis of the path implied by futures markets for oil prices, inflation rates should fall below 2% in 2012.
CzechNařízení stanoví cíl 175 g CO2/km do roku 2014, jenž by měl postupně klesnout na 147 g CO2/km do roku 2020.
The regulation sets a target of 175 g CO2/km to be implemented by 2014, which should gradually fall to 147 g CO2/km by 2020.
CzechNa základě současných cen futures pro komodity by počátkem roku 2013 měla meziroční inflace opět klesnout pod 2 %.
On the basis of current futures prices for commodities, annual inflation rates should fall below 2% again in early 2013.
CzechDomnívali jsme se, že nemohou už více klesnout.
We thought it could not get any lower.
CzechNechápu, jak může někdo v tomto Parlamentu klesnout tak hluboko a říkat takové věci.
I do not understand how, in this House, one can stoop so low as to say such things, and I demand an apology, Mr President.
CzechNěmecké ministerstvo dopravy na tento problém upozornilo a vyjádřilo se, že nechce klesnout zpět na nižší úroveň bezpečnosti.
The German Ministry of Transport has drawn attention to this and said it did not want to go back to a lower safety level.
CzechVýhledově míra inflace pravděpodobně zůstane po několik příštích měsíců nad 2 % a v průběhu roku 2012 by pak měla klesnout pod 2 %.
Looking ahead, they are likely to stay above 2% for some months to come, before falling below 2% in the course of 2012.
CzechNa základě současných cen futures pro komodity by však meziroční míra inflace měla počátkem roku 2013 opět klesnout pod 2 %.
However, on the basis of current futures prices for commodities, annual inflation rates should fall below 2% again in early 2013.
CzechPravidla, která se nyní uplatňují, jsou minimální harmonizací, tj. je dohodnutá nejnižší společná úroveň, pod kterou nesmí klesnout žádná země.
The rules that apply now are minimum harmonisation, i.e. a common lowest level is agreed below which no country may fall.
CzechNa základě současných cen futures pro ropu by měla míra inflace během roku 2012 dále klesnout a v roce 2013 dosáhnout opět úrovně pod 2 %.
On the basis of current futures prices for oil, inflation rates should decline further in the course of 2012 and be again below 2% in 2013.
CzechKteré fondy budou použity k financování této operace, pokud má obranný rozpočet klesnout pod 2 % HDP a více než 30 pluků má být odříznuto?
Which funds will it use to finance this operation when its defence budget is about to fall below 2% of GDP and over 30 regiments are to be cut?
CzechNechává to klesnout.
CzechJinými slovy, nakolik se musí zvýšit dovoz z Číny a o kolik musí ceny tohoto dovozu klesnout, než se začnete skutečně činit?
In other words, how big do imports from China have to grow and how much do the prices of these imports have to decrease before you actually start to take action?
Czechklesnout na kolena
Czechklesnout na mysli
CzechTo je zejména významné v Maďarsku, kde by počet obyvatel mohl v budoucnu klesnout pod 10 milionů, a kde je průměrná délka života o deset let nižší, než je evropský průměr.
This is particularly important in Hungary, where the population might fall below 10 million in future, and where the average life expectancy is ten years lower than the European average.