česko-anglicko překlad pro "Je to těžké"

CS

"Je to těžké" anglický překlad

Viz příklady pro použití "Je to těžké" v kontextu.

Podobné překlady pro "Je to těžké" anglicky

je zájmeno
English
být sloveso
English
to přídavné jméno
to zájmeno
English
těžký přídavné jméno
citoslovce

Příklady použití pro "Je to těžké" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechVím, že je to těžké, ale s přívětivostí se nikam nedostaneme.
I know how difficult that is, but kind words will get us nowhere.
Czech(DE) Paní předsedající, připouštím, že je to těžké odhadnout.
(DE) Madam President, I admit that that is difficult to assess.
Czech(smích) Vysvětlili mi, že je to těžké, ale jde to.
(Laughter) People explain to me that it's hard, but that it can be done.
CzechVím, že je to těžké, ale znamenalo by to pro automobilový průmysl evropský plán obnovy.
I know that this is a difficult task, but it would represent a European economic recovery plan for the car industry.
CzechStejně tak je to těžké pro Ukrajinu, která má jeden den Evropu jako spojence a druhý den jako problém.
It is just as difficult for Ukraine, which treats Europe one day as an ally, another day as a problem.
Czech. - Paní předsedající, je to těžké.
Member of the Commission. - Madam President, it is difficult.
CzechJe to těžké. ~~~ Když jdu do Mommy-and-Me a vidím tam tatínka, všimnu si, že ostatní maminky jej neberou mezi sebe.
When I go to the Mommy-and-Me stuff and I see the father there, I notice that the other mommies don't play with him.
CzechA jak jsem řekl, nevíme, jak je to těžké.
And as I said, we don't know how hard that is.
CzechJe to těžké, takže to asi bude důležitější.
This is heavy so it feels more important.
Czech231 00:09:57,000 --> 00:09:59,000 Říkáte, že je to těžké.
CzechVíme, jak je to těžké, když jiní už mají nohu ve dveřích a my přicházíme až za nimi a pokoušíme se získat svůj podíl.
We know how difficult it is when others already have a foot in the door and we come afterwards and try to get our share.
CzechJe to těžké se zvířaty, která pobíhají kolem, a také počet drátů, které můžete zapojit zároveň je omezený.
It's hard to do in animals that run around, and there is a physical limit to the number of wires that can be inserted simultaneously.
CzechDnes však víme, jak je to těžké.
But today we know how difficult that is.
CzechJe to těžké předpovídat, ale otázku zdraví zvířat musíme řešit a potřebujeme ucelenou strategii týkající se zdraví zvířat v celé Evropské unii.
It is hard to predict but we do need to address and have a coherent animal health strategy across the European Union.
CzechJe to těžké, víte?
CzechNe, je to těžké.
CzechV době krize je to těžké vysvětlit, ale aby práce Evropského parlamentu byla na špičkové úrovni, musí mít potřebné finanční a lidské zdroje.
That is difficult to explain during this time of crisis, but if Parliament's work is to be excellent, it needs to have the necessary financial and human resources.
Jiná slova
Czech
  • Je to těžké

Vyhledejte více slov v česko-anglickém slovníku.