česko-anglicko překlad pro "jdete"

CS

"jdete" anglický překlad

EN

CS jdete
volume_up

jdete (také: jedete)
Jdete nahoru v krátkém období a potom jdete nahoru ještě více v dlouhodobém období.
You go up in the short term, and then you go up even more in the long term.
A jak jdete nahoru, jsou tyto zkoušky lepší, takže je v nich méně chyb.
And as you go up, those are the bigger trials, so they've got less error in them.
Když tedy jdete do chrámu, to jediné, co chcete, je přijetí u boha.
So, when you go to the temple, all you seek is an audience with God.

Příklady použití pro "jdete" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechKdybych nyní řekl, že jdete vždy příkladem, mohlo by to být vykládáno jako zaujatost.
If I were now to say that you are always exemplary, it might be construed as bias.
CzechPředstavte si, že jdete nakupovat a představte si ty možnosti soucitného konzumu.
Think about going shopping and think about the possibilities of a compassionate consumerism.
CzechZ toho důvodu bychom považovali směr, kterým jdete, za správný.
As such, we would consider the direction you are taking to be the right direction.
CzechJe to legrační, když jdete, kráčíte bok po boku stejným směrem.
Walking, it's funny, when you walk, you walk side-by-side in the same common direction.
CzechPrvní: představte si, že jdete požádat o rizikový kapitál a řeknete: "Mám úžasný nápad.
The first is: imagine yourself going to a venture capitalist and saying, "I've got a fantastic idea.
CzechPředstavte si, že jdete do restaurace a dostanete toto menu, ale nemáte tušení, jaké jsou ceny.
Imagine going into a restaurant and getting this big menu card, but you have no idea what the price is.
CzechJdete do divadla, a v peněžence máte dvě 20 dolarové bankovky.
Would you spend your remaining 20 dollars on a ticket?
Czech. ~~~ První zní, komy přesně jdete na nervy?
The first one is, who exactly are you upsetting?
CzechJdete do obchodu s krabicemi a kontejnery a utratíte tam ohromné množství peněz.
CzechDobře, vy jste si zvolila cestu a důsledně po ní jdete.
OK, you have chosen your path and followed it consistently.
CzechTato dohoda s Indií znamená, že jdete ještě dál.
This agreement with India means that you are going even further.
CzechNebo jestli jdete s módou, můžete vyzkoušet LED tetování.
Or if you're fashion forward, some silk LED tattoos.
CzechNakonec, když jdete dolů do těchto míst, je zde pravděpodobnost, že narazíte na místa jako toto.
Eventually, if you keep going down in these things, probability says that you're going to run into a place like this.
CzechAle když jdete jako první, v nejtěžším místě vám hrozí asi 30-ti metrový pád na desku pod tupým úhlem.
But if you're the leader on it, at the hardest move, you're looking at about 100 foot fall, onto some low angle slabs.
CzechPředstavte si, že jdete do divadla.
Imagine that you're going to the theater.
CzechJdete na spolurozhodování.
You are chipping away at codetermination.
CzechJdete dalších 100 metrů, čekáte další tabuli, která by mohla být taky žlutá, přímo před vámi a s nápisem "vlaky".
So you walk for another hundred yards, expecting perhaps another sign, that might courteously be yellow, in front of you and saying "Trains."
CzechPrávě jdete do divadla.
CzechPane Barroso, představte si, že jdete to voleb v Evropě, jen vy a žádný další kandidát Jaké procento hlasů byste dostal?
Mr Barroso, just imagine you were to stand for election in Europe, just you and no other candidate. What percentage of the votes would you receive?
CzechJdete správnou cestou.