česko-anglicko překlad pro "jít ven"

CS

"jít ven" anglický překlad

CS jít ven
volume_up
{sloveso}

1. "s"

jít ven (také: chodit, mít známost)
volume_up
to go out {sl.} (with)
A teď můžu jednoduše jít ven s kamarády, jít a dělat co chci.
And now I can just go and go out with my friends, go do whatever I want.
Nemohl jsem jít ven a hrát o přestávce basket aniž bych se cítil, že omdlím, když jsem se vrátil dovnitř.
I couldn't go out and play basketball at recess without feeling like I was going to pass out when I got back inside.
Takže tento dětský rituál vracíme zpět, musíte jít ven a v jedné kapitole vyfotit obrázek květiny, a pak ho označit.
So in bringing back this childhood ritual, you need to go out and, in one chapter, take a picture of a flower and then tag it.

Podobné překlady pro "jít ven" anglicky

jít sloveso
ven příslovce

Příklady použití pro "jít ven" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechNic vám nebrání jít ven a vzít si technologii sebou.
There's nothing stopping you from going out there and getting the technology.
CzechJeště více mne ale nadchává, že s ním můžete jít ven.
But I'm more excited that you can actually take it outside.
CzechKdyž zatoužily po nějakých dobrotách, dovolili jsme jim jít ven do menší ubikace, kde mohly vstoupit na trh.
When they get a hankering for some treats, we actually allowed them a way out into a little smaller enclosure where they could enter the market.
CzechJedna z interakcí v knize vás vyšle splnit úkol, kde musíte jít ven, a svojí kamerou na iPadu sehnat obrázky různých přírodních objektů.
One of the interactions in the book is that you're sent off on this quest where you need to go outside, take out your camera on the iPad and collect pictures of different natural objects.