česko-anglicko překlad pro "intervenovat"

CS

"intervenovat" anglický překlad

CS intervenovat
volume_up
[intervenuji] {sloveso}

A dále je samozřejmě nutné intervenovat v případě potřeby u členských států.
Then, of course, we need to intervene in the Member States when necessary.
Proto je pro nás více než důležité intervenovat a podpořit používání obnovitelné energie.
It is, therefore, essential for us to intervene and support the use of renewable energy.
This is where we need to intervene.
intervenovat (také: zasáhnout)

Příklady použití pro "intervenovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechBudeme nicméně za tato spravedlivá opatření dál intervenovat.
We shall nevertheless continue to put the case for these fair measures.
CzechPane předsedo, můžete u Spojených států opět intervenovat za provedení odkladu trestu smrti.
Mr President, you can make representations once again to the United States to request the suspension of the death penalty.
CzechJe dobře, že paní Ashtonová k tomu něco řekla, ale přesto měl předseda Evropské komise v této věci ihned intervenovat.
It is good that Mrs Ashton has said something about this, but still. the head of the European Commission should have intervened immediately in this matter.