česko-anglicko překlad pro "hrát si"

CS

"hrát si" anglický překlad

volume_up
hrát si {refl. sl.}

CS hrát si
volume_up
{reflexivní sloveso}

hrát si (také: dovádět, hrát, laškovat, pohrávat si)
Jsme určeni si hrát neustále -- hrát si, a hrát si hodně a nepřestávat si hrát.
We're designed to do that continuously -- to play and play a lot and not stop playing.
Je jednoduché hrát si na hrdinu u šálku kávy míle a míle daleko.
It is very easy to play the hero in the coffee shop, miles and miles away.
Tato zpráva se silně zasazuje o potřebu zdravého prostředí a o právo hrát si.
The report is strong on the need for a healthy environment and the right to play.
hrát si (také: fidlat)
hrát si (také: flákat se)

Podobné překlady pro "hrát si" anglicky

hrát sloveso
si zájmeno
hřát sloveso
English

Příklady použití pro "hrát si" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechPohřběme konečně tuto škodlivou smlouvu a přestaňme si hrát na pyromanské hasiče.
Let us finally bury this damaging treaty and stop playing at pyromaniac firefighters.
Czechhrát si jí, porozumět jí. Překvapuje Vás, že každý do toho jde?
It's no wonder that everybody's getting into it, right?
CzechNeměli bychom si hrát s těmi, kteří nechají zákazníky odejít, když se mají vypořádat s tímto dilematem.
We should not be toying with those who bail customers out whenever they are to blame for ending up in this dilemma.
CzechProtože si nemůžeme hrát na svatoušky.
Because it is not for us to be self-righteous.
CzechTráva a zeleň se sice ztrácí před očima, ale to rozhodně neplatí pro chuť si hrát těchto psů z bezplatného motivu pro Windows.
The grass and foliage may have faded, but not the playful spirits of the doggies in this free theme for Windows.
CzechTo zavání snahou hrát si na velkého bratra, který bude zasahovat do soukromí lidí a nepřípustně tak narušovat jejich svobodu.
This is more like playing 'Big Brother', interfering in peoples' private lives and improperly infringing their personal freedom.
CzechPřestaňme si hrát se slovy.
Czech(FR) Pane předsedající, prvním preventivním opatřením, které je třeba udělat, pokud chceme předejít vzniku požáru obrovských rozměrů, je přestat si hrát s ohněm.
(FR) Mr President, the first precaution to be taken if we want to prevent a large-scale blaze is to stop playing with fire.
CzechJe zapotřebí odpovědnost, upřímnost a transparentnost a členské státy a ministři financí si nesmí hrát na schovávanou nebo na kočku a myš.
Responsibility, honesty and transparency are required - and no games of hide and seek or cat and mouse by the Member States and the finance ministers.