česko-anglicko překlad pro "hodlat"

CS

"hodlat" anglický překlad

CS hodlat
volume_up
[hodlám] {sloveso}

Hodlá Evropská rada vyvíjet na podniky tlak, aby využívaly odborné znalosti občanů, kteří jsou již v důchodu?
Does the Council plan on putting pressure on companies to use the expertise of retired people in society?
Hodlá paní komisařka Redingová někdy požádat svého kolegu, komisaře pro obchod, aby zajistil transparentnost?
Is Commissioner Reding planning, at any stage, to ask her colleague, the Trade Commissioner, to provide transparency?
Hodlá se pan ministerský předseda zapojit do procesu zahájeného v Oslo?
Does the Prime Minister intend to act in the continued Oslo process?
Hodlá Komise s ohledem na tyto skutečnosti ukázat svou solidaritu a pomoci těmto lidem?
In view of this, does the Commission intend to demonstrate solidarity and to help these people?
Hodlá Komise předložit pokyny nebo návrhy týkající se ochrany zdraví žen?
Does the Commission intend to issue guidelines or proposals relating to the protection of women's health?
hodlat
hodlat
Hodlá to snad Komise zrušit a způsobit tak, že jeho vejce nebudou konkurenceschopná?
Is the Commission going to renege and make his eggs uncompetitive?
Hodlá Komise provést řádnou analýzu všech těchto problémů, a kdy ji hodlá předložit?
Is the Commission going to do a proper analysis of all this, and when is it going to come forward with it?
Hodlá Komise vyvinout iniciativu v horizontu týdnů, nebo měsíců?
Is the Commission taking the initiative going to be a question of weeks or a question of months?