česko-anglicko překlad pro "hádat se"

CS

"hádat se" anglický překlad

volume_up
hádat se {refl. sl.}

CS hádat se
volume_up
{reflexivní sloveso}

Budou zapomínat na výročí a hádat se, kam pojedou na dovolenou a diskutovat o tom, jakým způsobem se toaletní papír odtáčí z role.
They'll keep forgetting anniversaries and arguing about where to spend holidays and debating which way the toilet paper should come off of the roll.
Ale hádat se o tom, čí vina to je, zda je to vina členských států, Komise, nebo který členský stát zahodil flintu do žita, je bezpředmětné.
But to argue about whose fault it was, whether it was the fault of the Member States, whether it was the Commission's fault or which Member States threw a spanner into the works, serves no purpose.
Po léta jsme s Čínou zacházeli, jako by to bylo nějaké malé dítě, které je třeba peskovat a hádat se s ním, jako kdybychom byli nějaký nadřízený orgán.
For many years, we have treated China as though it were some sort of small child that needed to be chided and argued about, as though we were some superior institution.
hádat se (také: pohádat se, přít se)
hádat se (také: obtěžovat, otravovat, prát se, přít se)
volume_up
to hassle {sl.} [hovor.]
hádat se
hádat se
hádat se (také: hašteřit se)
hádat se (také: hašteřit se, přít se)
volume_up
to argufy {sl.} [slang]

Podobné překlady pro "hádat se" anglicky

hádat sloveso
English
se předložka
English
se zájmeno
sát sloveso
English

Příklady použití pro "hádat se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechV této chvíli bychom se neměli hádat o to, kdo je za tento stav zodpovědný, nebo kdo selhal v jaké oblasti.
We should not be arguing at this point about who is to blame for something or who failed to do what.
CzechNastal čas, abychom se přestali hádat o našich současných rozdílech a soustředili se na aktivní angažování EU v Iráku.
It is time to stop arguing about recent differences and to concentrate on the EU's proactive engagement there.
CzechBudou zapomínat na výročí a hádat se, kam pojedou na dovolenou a diskutovat o tom, jakým způsobem se toaletní papír odtáčí z role.
They'll keep forgetting anniversaries and arguing about where to spend holidays and debating which way the toilet paper should come off of the roll.
CzechA začnou se hádat, protože "Já chci vinnou révu", "Já chci eneb", "Já chci angour" a netuší, že slovo, které užívají má stejný význam v různých jazycích.
"I want eneb. ~~~ "I want angur." ~~~ -- not knowing that the word that they're using refers to the same reality in different languages.
CzechDovolím si hádat, že pokud bychom se zeptali mých voličů, zda se jedná o 100 milionů vydaných na správnou věc, velmi málo z nich - pokud vůbec někdo - by souhlasil.
I would hazard a guess that if my constituents were to be asked if this represents 100 million well spent at this time, few - if any - would say yes.
CzechPo léta jsme s Čínou zacházeli, jako by to bylo nějaké malé dítě, které je třeba peskovat a hádat se s ním, jako kdybychom byli nějaký nadřízený orgán.
For many years, we have treated China as though it were some sort of small child that needed to be chided and argued about, as though we were some superior institution.