česko-anglicko překlad pro "dovršení"

CS

"dovršení" anglický překlad

CS dovršení
volume_up
{střední rod}

volume_up
completion {podstatné jméno}
To je další důvod, proč je dovršení naší práce na balíčku týkajícím se obranné výzbroje tak důležité.
This is another reason why the completion tomorrow of our work on the defence equipment package is so important.
dovršení (také: dokončení)
volume_up
consummation {podstatné jméno}

Příklady použití pro "dovršení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechStejně tak ale nestačí pouze zbavit se problémů, kterým Chorvatsko i EU dosud čelí na cestě k dovršení uvedených jednání.
Equally, however, that is not enough to eliminate the challenges still facing both Croatia and the EU on the way to completing those negotiations.
CzechKomise bude rovněž zdůrazňovat náš společný zájem o boj s protekcionistickými tendencemi a vyzveme USA k obnovení úsilí o úspěšné dovršení kola jednání z Dohá.
The Commission will also emphasise our joint interest in countering protectionist tendencies and we will call on the US to renew efforts to bring the Doha Round to a successful end.
CzechKomise zvažuje způsoby, jak navýšit financování pro své programy spojené s tuberkulózou, a jedním řešením by mohlo být dovršení programu EDCTP, o kterém jsem hovořil.
The Commission is looking at ways in which to increase the funding for its tuberculosis programmes, and one solution could be to top up the EDCTP programme, which I spoke to you about.
CzechVzhledem k tomu, že dovršení přípravy na hlasování trvalo několik let, měli jsme to potěšení pracovat s Finskem, Německem, Portugalskem, Slovinskem a Francií.
Given that it has taken several years to reach the point of voting on the coordination of social security we have had the pleasure of working with Finland, Germany, Portugal, Slovenia and France.
CzechPokud jsme se z tohoto dobrodružství něco naučili, budiž, pokud jsme se však nenaučili nic, pak jsou veškerá slova a sliby o dovršení jednání v roce 2009 jen prachem v očích.
If this adventure has taught us something so be it, but if they have not learnt anything, then all the words and vows about finalising negotiations in 2009 is just dust in the eyes.