česko-anglicko překlad pro "dovozy"

CS

"dovozy" anglický překlad

volume_up
dovozy {m mn. č.}
EN

CS dovozy
volume_up
{mužský rod množné číslo}

dovozy
volume_up
imports {mn. č.}
Kvóty na dovozy surového třtinového cukru do Bulharska a Rumunska (hlasování)
Tariff quotas for imports into Bulgaria and Romania of raw cane sugar (vote)
Budou se tyto společnosti nuceny spolehnout se na dovozy ze třetích zemí?
Are they simply going to force these companies to rely on third-country imports?
Věc: Adaptační opatření na hranicích v souvislosti s dovozy s menšími emisemi uhlíku.
Subject: Border Adjustment Measures (BAMs) on less carbon-efficient imports

Příklady použití pro "dovozy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechDovozy bílkovin ze třetích zemí jsou velkým problémem, neboť u dovážených luštěnin nejsou zaručeny rovné požadavky.
Importing protein from third countries is a major problem insofar as equivalent requirements are not guaranteed for imported legumes.
CzechTDCA ještě vychýlila hospodářskou nerovnováhu obou stran ve prospěch EU, protože zvýšila její dovozy do Jižní Afriky.
The TDCA has exacerbated the economic asymmetries between the two parties to the EU's advantage, as it has increased its exports to South Africa.
CzechV dnešní době zabezpečením potravin nerozumíme pouze domácí produkci potravin, ale také schopnost země financovat dovozy potravin prostřednictvím vývozů jiných výrobků.
Food security nowadays lies not only in the local production of food, but in a country's ability to finance the import of food through exports of other goods.