česko-anglicko překlad pro "dovozní kvóta"

CS

"dovozní kvóta" anglický překlad

CS dovozní kvóta
volume_up

1. ekonomika

dovozní kvóta
volume_up
import quota {podstatné jméno}
Otevření trhu - jinými slovy kontrolovaná dovozní kvóta - musí proto být podrobeno naplnění nejméně tří požadavků.
Opening up the market - in other words, a controlled import quota - must therefore be subject to at least three requirements being met.
Jak ukazují studie, vede to nejen k významnému hospodářskému znevýhodnění, protože důsledkem toho je 80% dovozní kvóta, ale přináší to také nevýhody v oblasti zemědělství.
As studies show, this not only leads to significant economic disadvantage because it results in an 80% import quota, but also brings disadvantages in the area of agriculture.

Podobné překlady pro "dovozní kvóta" anglicky

kvóta podstatné jméno
dovozné podstatné jméno