česko-anglicko překlad pro "dovolávat"

CS

"dovolávat" anglický překlad

CS dovolávat
volume_up
[dovolávám] {sloveso}

dovolávat (také: odvolávat, vyvolat)
Snaží se dovolávat liberálních hodnot z protiliberálních pohnutek.
They seek to invoke liberal values for illiberal causes.
Pro důvěryhodnost Evropy je to taková propast, že se tu nemůžeme dovolávat ducha kompromisu!
This is such a gap in Europe's credibility that we cannot invoke the spirit of compromise here!
Nemůžeme se dovolávat starých zvyklostí jako záminky pro obhajobu pronásledování homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů.
We cannot invoke old customs to defend the persecution of homosexuals, bisexuals and transsexuals.

Příklady použití pro "dovolávat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechZdá se, že britské soudy se této doložky jaksi záhadně ostýchají dovolávat, aby zabránily vydání.
Puzzlingly, British courts seem shy of invoking this clause to block surrender.
CzechJe tedy velmi troufalé, ne-li dokonce arogantní, dovolávat se Lisabonské smlouvy, jakoby to již byla skutečná realita.
It is therefore highly presumptuous, not to say arrogant, to be invoking the name of the Lisbon treaty as if it was already a fact of life.
Czech. - (IT) Pane předsedo, dámy a pánové, jsme zvyklí prohlašovat, že potírání terorismu je prioritou, a dovolávat se nových politických legislativních iniciativ.
author. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, we are accustomed to declaring that combating terrorism is a priority and invoking new political legislative initiatives.
CzechVyzývám všechny evropské orgány a vlády členských států, aby se změnily, vzaly si z krize politické ponaučení a přestaly se dovolávat solidarity, až když už je příliš pozdě.
I call on the European institutions and the governments of our Member States to change, to learn political lessons from the crisis, and to stop seeking solidarity only when it is too late.