česko-anglicko překlad pro "dotýkat se"

CS

"dotýkat se" anglický překlad

CS dotýkat se
volume_up
{reflexivní sloveso}

dotýkat se (také: dotknout se, hmatat, ohmatat, ohmatávat)
dotýkat se (také: jít po špičkách)
dotýkat se (také: naťuknout)

Podobné překlady pro "dotýkat se" anglicky

se předložka
English
se zájmeno
sát sloveso
English

Příklady použití pro "dotýkat se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechTato situace by se neměla dotýkat práv zaručených v Evropské úmluvě o lidských právech.
That situation should not affect the rights guaranteed by the European Convention on Human Rights.
CzechTaké chci říct paní Geierové, že směrnice o službách by se neměla dotýkat práv pracovníků, protože tuto otázku vůbec nepojednává.
I would also say to Mrs Geier that the Services Directive should not affect workers' rights, because the directive does not deal with this issue.
Czech. - (ES) Pane předsedo, Lisabonská smlouva a události v Irsku jsou velmi důležité, avšak neměly by se negativně dotýkat diskusí o otázkách, jako je rybolov.
, on behalf of the PPE-DE Group. - (ES) Mr President, the Treaty of Lisbon and events in Ireland are very important, but should not prejudice discussion of an issue like fishing.