česko-anglicko překlad pro "chytit"

CS

"chytit" anglický překlad

CS chytit
volume_up
[chytím] {sloveso}

Musíte je chytit, musíte je označkovat, musíte je sledovat.
You try and catch them; you try and tag them; you try and follow them.
Budu hovořit krátce, protože chci chytit konec hry.
I shall keep it brief, then, as I want to catch the end of the game.
Můžeme jít na pláž nebo na loď, chytit pár ryb a potom je doma uvařit.
We can go onto the beach or out in our boats, catch a few fish and take them home to eat.
Můžeme jít na pláž nebo na loď, chytit pár ryb a potom je doma uvařit.
We can go onto the beach or out in our boats, catch a few fish and take them home to eat.
Chytit býka za rohy dnes znamená radikální restrukturalizaci evropského finančního sektoru.
Taking the bull by the horns today means radically restructuring the finance industry in Europe.
chytit (také: dostihnout, ulovit, uštvat)

Příklady použití pro "chytit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechProč se nezaměřujeme na věci, kterých se můžeme ve skutečnosti pevně chytit?
Why are we not focusing on things that we can actually get a grip on?
CzechOchota Tuniska spolupracovat s EU je příležitost, které se můžeme směle chytit.
Tunisia's willingness to cooperate with the EU is an opportunity that we should grasp with both hands.
CzechChytit býka za rohy dnes znamená radikální restrukturalizaci evropského finančního sektoru.
Taking the bull by the horns today means radically restructuring the finance industry in Europe.
CzechAle jak nemoudré je nechat se chytit do oné pasti s heslem "rozděl a panuj"!
But how stupid to fall into this 'divide-and-rule' trap!
CzechMůžete si chytit dešťovou kapku a otevřít pocit v ní.
You can also stop a raindrop and open the feeling inside.
CzechV Šutce už jako dítě musíš chytit rytmus.
ln Shutka, you must find rhythm from childhood.
CzechJsou to vysoce toxické, karcinogenní látky, které mohou zničit plodnost naší mládeže a chytit ji do pasti závislosti.
These are highly toxic, carcinogenic substances which may damage our young people's fertility and trap them in addiction.
CzechJá vím, možná to nebude nejsnazší a budete mít problémy ho pořádně chytit do ruky, ale tohle je naprostý základ.
I know these are tough, and you may have a hard time getting your hand bent around it, (Laughter) but this is actually critical.
CzechJinak by se EU mohla chytit do pasti protekcionismu a obrovských subvencí všem možným skupinám v odvětví zemědělství.
Otherwise, the EU would fall into the trap of protectionism and of heavy subsidies to all of the various groups within the agricultural industry.
CzechNení divu, že 21 členských států je příliš chytrých, než aby se nechaly chytit do železniční sítě EU, jež způsobuje zmatky na všech stanicích do Bruselu.
No wonder 21 countries are too wise to get caught in an EU rail web leading to mayhem on all stations to Brussels.
CzechPamatujete si animáky od Loony Tunes, kde je ten nebohý kojot, který se vždycky snaží – a nikdy se mu to nepodaří – chytit toho rychlého ptáka?
Do you remember that Loony Tunes cartoon where there's this pathetic coyote who's always chasing and never catching a roadrunner?
CzechUniverzální přístup nemůže vyřešit problém přistěhovalectví a my se nesmíme nechat chytit do pasti tím, že se budeme spoléhat na řešení typu "více Evropy".
A one-size-fits-all approach cannot solve the problems of immigration, and we must not fall into the trap of thinking that 'more Europe' is the solution.