česko-anglicko překlad pro "CD"

CS

"CD" anglický překlad

EN
EN

"CD" český překlad

volume_up
CD {podstatné jméno}
volume_up
CD ROM {podstatné jméno}
CS
volume_up
CD player {podstatné jméno}
CS

CD {střední rod}

volume_up
volume_up
CD {podstatné jméno}
Vložte do vypalovačky disků CD zapisovatelný nebo přepisovatelný disk CD.
Insert a blank recordable CD or a rewriteable CD into your CD burner.
Vložte zvukový disk CD do jednotky CD a klikněte na kartu Kopírovat z disku CD.
Insert an audio CD into the CD drive, and then click the Rip tab.
Disk CD mohl být zapsán na médium, které není podporováno přehrávačem CD, například na disk CD-RW.
The CD might be burned onto media, such as CD-RW, that is not compatible with the CD player.
EN

CD {podstatné jméno}

volume_up
Insert a blank recordable CD or a rewriteable CD into your CD burner.
Vložte do vypalovačky disků CD zapisovatelný nebo přepisovatelný disk CD.
Insert an audio CD into the CD drive, and then click the Rip tab.
Vložte zvukový disk CD do jednotky CD a klikněte na kartu Kopírovat z disku CD.
The CD might be burned onto media, such as CD-RW, that is not compatible with the CD player.
Disk CD mohl být zapsán na médium, které není podporováno přehrávačem CD, například na disk CD-RW.

Příklady použití pro "CD" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDisk: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW nebo DVD-RAM
Disc: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, or DVD-RAM
CzechNastavení filmu můžete vybrat při publikování filmu do počítače nebo na disk CD.
You can choose movie settings when you publish a movie to your computer or to a CD.
CzechV porovnání s disky CD a DVD je možné na diskety uložit pouze malé množství dat.
Compared to CDs and DVDs, floppy disks can store only a small amount of data.
CzechHudbu z disku CD však můžete kopírovat, i když počítač není připojen k Internetu.
Note that you can rip a CD when your computer isn't connected to the Internet.
CzechPřehrávač nejde použít ke změně formátu stopy, kterou jste už zkopírovali z disku CD.
You can't use the Player to change the format of a track you've already ripped.
CzechV aplikaci Windows Media Center lze vypalovat mnoho různých typů disků CD a DVD.
You can burn many different types of CDs and DVDs in Windows Media Center.
CzechZa tímto účelem se pokusí vyhledat pro disk CD odpovídající položku v online databázi.
To do so, the Player attempts to match the CD to an entry in the online database.
CzechSpusťte program Průzkumník Windows a prohlédněte si obsah vloženého disku CD.
Start Windows Explorer and look at the contents on the CD you just inserted.
CzechSoubory je možné zálohovat na externí pevný disk, disk DVD či CD nebo do síťové složky.
You can back up files to an external hard disk, a DVD or CD, or a network folder.
CzechSpusťte přehrávač a vložte do jednotky disk CD nebo DVD, který chcete přehrát.
Start the Player and insert the CD or DVD you want to play into the drive.
CzechŽádný obchod neumožňuje v případě pronajaté skladby vypálení na zvukový disk CD.
No stores grant you the right to burn subscription songs to an audio CD.
CzechPřitom se přehrávač pokusí porovnat disk CD s položkou v online databázi.
To do so, the Player attempts to match the CD to an entry in the online database.
CzechVložte do jednotky CD/DVD disk CD nebo DVD s obrázky nebo soubory videa.
Insert a data CD or DVD that contains pictures or videos into your CD/DVD drive.
CzechPomocí klávesnice zadejte název disku DVD nebo CD a klikněte na tlačítko Další.
Using the keyboard, type a name for your DVD or CD, and then click Next.
CzechJsou vhodné pro vypalování velkých skupin souborů, například hudebních CD.
Are convenient if you need to burn a large collection of files, such as a music CD.
CzechJsou vhodné pro vypalování velkých skupin souborů, například hudebních CD.
Are convenient if you want to burn a large collection of files, such as a music CD.
CzechTo pomůže vyhnout se nutnosti nastavovat hlasitost při přehrávání disku CD.
Doing so helps you to avoid having to adjust the volume as you play the CD.
CzechToto políčko zaškrtněte, chcete-li, aby se disky CD po zápisu automaticky vysunuly.
Select this check box if you want CDs to be ejected automatically after they're burned.
CzechDalší informace o mazání souborů z disku naleznete v tématu Vymazání disku CD nebo DVD
For more information about erasing files from a disc, see Erase a CD or DVD.
CzechTato hodnota se automaticky přidá do souborů, které jsou vytvořeny kopírováním z disku CD.
This value is automatically added to the files that are created during ripping.

Synonyma (anglicky) pro "CD":

CD