česko-anglicko překlad pro "cca"

CS

"cca" anglický překlad

EN
volume_up
cca {přísl.}
EN
cca (také: cirka)
volume_up
c. [zkr.] (circa)

Příklady použití pro "cca" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTyto akce se budou zabývat systémem CCA a budou simulovat skutečnou konzulární krizi.
These events will deal with the CCA system, simulating a real consular crisis.
CzechAle letos rovněž investujeme dalších cca 300 milionů dolarů na rozšíření pokrytí.
But we are also investing around another 300 million dollars this year to extend that coverage.
CzechTato platforma se nazývá mechanismus EU pro koordinaci krizí (CCA).
This platform is called Crisis Coordination Arrangements (CCA).
CzechV čele agentury EMA stojí výkonný ředitel; v roce 2007 měla agentura sekretariát o cca 440 členech.
The EMA is headed by the Executive Director and has a secretariat of about 440 staff members in 2007.
CzechO co se budu v následujících cca 15 minutách snažit, je říci vám o nápadu, jak přimějeme hmotu oživnout.
What I'm going to try and do in the next 15 minutes or so is tell you about an idea of how we're going to make matter come alive.
CzechVšeobecné a komerční letectví představuje významné odvětví leteckého průmyslu EU o ročním objemu cca 2,3 miliardy EUR.
General and business aviation is an important sector of the EU aeronautical industry, worth about EUR 2.3 billion annually.
CzechV Kolumbii máme cca 3 000 kusů.
CzechSesbírá cca 20 000 vět denně a běží již asi rok a půl. ~~~ Dosud sesbíral přes deset a půl milionu pocitů.
It collects about 20,000 such sentences a day and it's been running for about a year and a half, having collected over 10 and a half million feelings now.
CzechA sice: rozumné očekávání je, že míra slávy jednoho člověka v daném čase by se měla rovnat cca průměru jeho slávy před tím a potom.
Well, a reasonable expectation is that somebody's fame in a given period of time should be roughly the average of their fame before and their fame after.
CzechTrénink prakticky prověří všechny příslušné mechanismy v týmu CCA včetně spolupráce mezi všemi zúčastněnými úřady a institucemi.
The training will define and carry out practical testing of all relevant mechanisms in the CCA cadre, including cooperation between all authorities and institutions involved.
CzechTa moje začala v roce 1971, když jsem viděl srážku dvou ropných tankerů pod Golden Gate a půl milionu galonů (cca 1,9 milionu litrů) ropy vylitých do zátoky.
My journey began in 1971 when I witnessed two oil tankers collide beneath the Golden Gate, and a half a million gallons of oil spilled into the bay.