česko-anglicko překlad pro "Castillo"

CS

"Castillo" anglický překlad

EN

"Castillo" český překlad

CS

Castillo {vlastní jméno}

volume_up
Castillo
Zpravodajem této záležitosti pro Parlament byla paní del Castillo Verová.
The rapporteur for Parliament on this matter was Mrs del Castillo Vera.
Chci poděkovat stínové zpravodajce, Pilar del Castillo Veraové, která odvedla skvělou práci.
I want to thank the shadow rapporteur, Pilar del Castillo Vera, who has done great work.
del Castillo Vera report
EN

Castillo {vlastní jméno}

volume_up
Castillo
The rapporteur for Parliament on this matter was Mrs del Castillo Vera.
Zpravodajem této záležitosti pro Parlament byla paní del Castillo Verová.
I want to thank the shadow rapporteur, Pilar del Castillo Vera, who has done great work.
Chci poděkovat stínové zpravodajce, Pilar del Castillo Veraové, která odvedla skvělou práci.
Zpráva paní del Castillo Verové

Příklady použití pro "Castillo" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZpravodajem této záležitosti pro Parlament byla paní del Castillo Verová.
The rapporteur for Parliament on this matter was Mrs del Castillo Vera.
CzechChci poděkovat stínové zpravodajce, Pilar del Castillo Veraové, která odvedla skvělou práci.
I want to thank the shadow rapporteur, Pilar del Castillo Vera, who has done great work.
CzechToto téma zmínili i pan Cofferati, který teď není přítomen, a paní del Castillo, která tu rovněž není.
This subject was also referred to by Mr Cofferati, who is not currently present, and by Mrs del Castillo, who is also not present.
CzechZpráva paní del Castillo Verové
CzechTaké bych rád poděkoval a poblahopřál především všem třem zpravodajům, panu Harbourovi, paní Trautmannové a paní del Castillo Veraové, kteří odvedli úžasnou práci.
I would also like to thank and congratulate above all our three rapporteurs, Mr Harbour, Mrs Trautmann and Mrs del Castillo Vera, who have done a magnificent job.
CzechA chtěl bych odpovědět i na otázku paní del Castillo Veraové, která řekla, že francouzská veřejnost podporuje jadernou energii.
(FR) Indeed, Mr Liese, this resolution was co-signed, and I would also like to respond to Mrs del Castillo Vera who said that the French public is in favour of nuclear energy.