česko-anglicko překlad pro "Caroline"

CS

"Caroline" anglický překlad

EN

"Caroline" český překlad

CS

Caroline {vlastní jméno}

volume_up
Caroline (také: Karolína)
Vážený pane předsedající, zcela souhlasím s paní Caroline Lucasovou.
Mr President, I agree completely with Caroline Lucas.
Moji drazí britští přátelé, rozumím, Caroline, vidím váš problém.
My dear British friends, I do understand, Caroline, I can see your problem.
. - Vítám zprávu paní Caroline Jacksonové o revizi rámcové směrnice o odpadech.
. - I welcome Caroline Jackson's report on the revision of the Framework Directive on Waste.
EN

Caroline {vlastní jméno}

volume_up
Caroline
Mr President, I agree completely with Caroline Lucas.
Vážený pane předsedající, zcela souhlasím s paní Caroline Lucasovou.
My dear British friends, I do understand, Caroline, I can see your problem.
Moji drazí britští přátelé, rozumím, Caroline, vidím váš problém.
. - I welcome Caroline Jackson's report on the revision of the Framework Directive on Waste.
. - Vítám zprávu paní Caroline Jacksonové o revizi rámcové směrnice o odpadech.
Caroline (také: Carolina)

Příklady použití pro "Caroline" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMoji drazí britští přátelé, rozumím, Caroline, vidím váš problém.
My dear British friends, I do understand, Caroline, I can see your problem.
Czech. - Vítám zprávu paní Caroline Jacksonové o revizi rámcové směrnice o odpadech.
in writing. - I welcome Caroline Jackson's report on the revision of the Framework Directive on Waste.
CzechFrancouzka Caroline pracovala 15 let v Dánsku, ale ke konci kariéry se vrátila do Francie.
Caroline from France worked in Denmark for 15 years, then went back to France towards the end of her career.
CzechVážený pane předsedající, zcela souhlasím s paní Caroline Lucasovou.
Mr President, I agree completely with Caroline Lucas.
Czech. - Paní předsedající, Caroline Jacksonová se odvolala na citát, tuším že od Jacka Nicholsona.
on behalf of the PPE-DE Group. - Madam President, Caroline Jackson referred to a quotation I think from Jack Nicholson.
CzechMiluješ, co děláš, Caroline?"
Czech(SK) Postoj Evropského parlamentu zformulovaný ve zprávě paní Caroline Lukasové je korektní, dobrý, a proto je třeba jej podpořit.
(SK) The position of the European Parliament formulated in the report of Caroline Lucas is correct and decent, and should therefore be supported.
Czech. - Vítám zprávu Caroline Lucasové, kterou se stanoví některé povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
in writing. - I welcome Caroline Lucas's report laying down certain obligations on operators who place timber and timber products on the market.
Czechzprávě Caroline Lucasové, za Výbor pro mezinárodní obchod, o Mezinárodní dohodě o tropickém dřevě z roku 2006 (11964/2007 - C6-0326/2007 -, a
the report by Caroline Lucas, on behalf of the Committee on International Trade, on the International Tropical Timber Agreement, 2006 (11964/2007 - C6-0326/2007 -, and
CzechStudie, kterou zadala poslankyně Evropského parlamentu Caroline Lucasová, ukazuje, že měsíční přesuny Parlamentu do Francie mají dramatické důsledky pro životní prostředí.
A study commissioned by MEP Caroline Lucas shows that Parliament's monthly relocations to France have dramatic environmental consequences.

Synonyma (anglicky) pro "Caroline":

Caroline
English