česko-anglicko překlad pro "Calais"

CS

"Calais" anglický překlad

EN
EN

"Calais" český překlad

CS
CS

Calais {vlastní jméno}

volume_up
1. "město na severozápadním pobřeží ", geografie
Calais
Závazek liberálních demokratů vůči občanským svobodám trapně končí v Calais.
The Liberal Democrats' commitment to civil liberties comes to a grinding halt at Calais.
Situace odehrávající se v Calais představuje pro Evropskou unii velký politický problém.
The situation unfolding in Calais is a major political problem for the Union.
France, for its part, is disgracing itself by conducting media and police manhunts, such as the one in the 'jungle' of Calais.
EN

Calais {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Calais
volume_up
Calais {vl. jm.} (město na severozápadním pobřeží )
The Liberal Democrats' commitment to civil liberties comes to a grinding halt at Calais.
Závazek liberálních demokratů vůči občanským svobodám trapně končí v Calais.
The situation unfolding in Calais is a major political problem for the Union.
Situace odehrávající se v Calais představuje pro Evropskou unii velký politický problém.
France, for its part, is disgracing itself by conducting media and police manhunts, such as the one in the 'jungle' of Calais.
"džungle" v Calais.

Příklady použití pro "Calais" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSituace odehrávající se v Calais představuje pro Evropskou unii velký politický problém.
The situation unfolding in Calais is a major political problem for the Union.
CzechZávazek liberálních demokratů vůči občanským svobodám trapně končí v Calais.
The Liberal Democrats' commitment to civil liberties comes to a grinding halt at Calais.
Czech"džungle" v Calais.
France, for its part, is disgracing itself by conducting media and police manhunts, such as the one in the 'jungle' of Calais.
CzechZe vzniku této nové kategorie by mělo prospěch deset francouzských regionů včetně regionů Nord-Pas-de-Calais a Picardie.
Ten French regions should benefit from the creation of this new category, including Nord-Pas-de-Calais and Picardie.
CzechZažili jsme to v několika našich zemích - v Belgii, v oblasti Nord-Pas-de Calais ve Francii, - a proto víme, že je to složité.
Having experienced them in a number of our countries - in Belgium, in the Nord-Pas-de Calais area in France - we know that they are complex.
CzechVy, pane komisaři, velmi dobře znáte situaci v Calais; víte, že v Calais by mohlo mnoho lidí požádat o status politického uprchlíka a mohli by ho dostat.
Commissioner, you know the situation in Calais well; you know that, in Calais, many people could easily apply for and obtain political refugee status.
CzechNachází se v něm mnoho průlivů, včetně Bosporu, Gibraltaru a Pas-de-Calais - jimiž každý den propluje 800 obchodních lodí -, které náleží mezi největší přístavy na světě.
We have a number of straits, including the Bosphorus, Gibraltar and Pas-de-Calais - through which 800 commercial ships pass every day - which are among the largest ports on the planet.